II 2020

W dniach 19-20 lutego 2020 r. w siedzibie ICR Polska w Warszawie odbyła się pozytywnie zakończona ocena naszej jednostki certyfikującej w ramach ogólnoświatowego systemu IECEx.

 

IECEx jest organizacją zrzeszającą 58 najlepszych jednostek z 28 krajów, zajmujących się oceną zgodności i certyfikacją wyrobów przeznaczonych do pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej. ICR Polska jest obecnie jedną z trzech takich jednostek w Polsce.
Podczas auditu rozszerzyliśmy nasze uprawnienia, dzięki czemu możemy zaoferować badania i certyfikację zarówno w zakresie europejskiej dyrektywy ATEX, jak i ogólnoświatowego systemu IECEx.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

XI 2019

Informujemy, że jako jedyna jednostka certyfikująca w Polsce mamy akredytację dla certyfikacji pras hydraulicznych, pneumatycznych i mechanicznych zgodnie z normami:

PN-EN ISO 16092-1:2018-03 [idt EN ISO 16092-1:2018]
PN-EN ISO 16092-3:2018-05 [idt EN ISO 16092-3:2018]

Normy te są zharmonizowane z dyrektywą maszynową MD – 2006/42/WE  i całkowicie zastępują normy poprzednie
PN-EN 692+A1:2010 [idt EN 692:2005+A1:2009]
oraz
PN-EN 693+A2:2012 [idt EN 693:2001+A2:2011]

X 2019

Oferujemy usługę certyfikacji dobrowolnej Bezzałogowych Statków Powietrznych (DRON).

Certyfikacja jest potwierdzeniem spełniania przez wyrób obecnie obowiązujących wymagań prawnych i technicznych. Weryfikowane są m.in. warunki eksploatacji, wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Certyfikacji dobrowolnej mogą być poddane DRONy o wadze całkowitej do 25 kg, sterowane zarówno w zasięgu wzroku (VLOS), jak i z wykorzystaniem kamery znajdującej się na pokładzie DRONa (BVLOS).

IX 2019

 

W dniach 23 – 27 września 2019 r. uczestniczyliśmy w corocznym spotkaniu jednostek działających w systemie IECEx, które tym razem odbyło się w Dubaju. Razem z innymi czołowymi jednostkami w dziedzinie badań i certyfikacji wyrobów Ex ustaliliśmy wspólne zasady oceny i wytyczne do badań na najbliższy rok.

 

Więcej szczegółów na temat spotkania można znaleźć na stronie IECEx

VIII 2019

Uzyskaliśmy uprawnienia do przyznawania prawa do oznaczania wyrobów etykietą Energy Star.

Elementy programu Energy Star zostały przyjęte na jednolitym rynku europejskim, a także w Kanadzie, USA, Australii, Japonii i na Tajwanie.

Specyfikacje Energy Star dla poszczególnych wyrobów są ustalane przez EPA i dotyczą m.in.:

 

  • komputerów
  • serwerów
  • urządzeń peryferyjnych
  • wyrobów oraz systemów ogrzewania, chłodzenia i klimatyzacji
  • elektroniki domowej
  • sprzętu do obrazowania (telewizory, projektory)
  • oświetlenia
  • nowych domów

ICR Polska zapewnia wszechstronną pomoc przy przygotowaniu wyrobów do spełniania specyfikacji Energy Star, przede wszystkim badania i certyfikację.

VI 2019

Uczestniczyliśmy w inspekcji kopalni na poziomie -355 metrów w Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu. Nasi pracownicy/specjaliści mieli okazję zapoznać się bezpośrednio z wyposażeniem Ex przeznaczonym do pracy w strefie 20.

 

V 2019

Rozszerzenie zakresu akredytacji o dodatkowe normy zharmonizowane z dyrektywami EMC (2014/30/EU) – kompatybilność elektromagnetyczna i RED (2014/53/EU) – urządzenia radiowe.

Nowy, aktualny pełen zakres akredytacji dla certyfikacji wyrobów jest dostępny tutaj.