• 2006/42/WE – MD

  2006/42/WE – MD

 • 2014/30/UE – EMC

  2014/30/UE – EMC

 • 2014/53/UE – RED

  2014/53/UE – RED

 • 2014/34/UE – ATEX

  2014/34/UE – ATEX

 • Certyfikacja Dobrowolna

  Certyfikacja Dobrowolna

Zapewnienie klientom i użytkownikom bezpieczeństwa użytkowania wyrobów dostępnych na rynku to główna idea obowiązku umieszczania na wyrobach oznakowania CE

Oznakowanie CE, certyfikacja wyrobów

2006/42/WE – MD

Programem obowiązkowej oceny zgodności w zakresie dyrektywy maszynowej objęte są wyroby wymienione w Załączniku IV Dyrektywy.

Podsumowaniem pozytywnej obowiązkowej oceny wyrobu w zakresie dyrektywy maszynowej jest wydanie Certyfikatu Badania Typu WE (EC-Type Examination Certificate).

2014/30/EU – EMC

Celem kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) jest utrzymanie poziomów emisji zaburzeń, jak i poziomów odporności na zaburzenia w stopniu pozwalającym na bezawaryjną współpracę różnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Potwierdzamy zgodność wyrobów z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy EMC (według norm zharmonizowanych).
Pomagamy również dobrać odpowiednie rozwiązania techniczne, aby zminimalizować emisję zaburzeń do środowiska oraz poprawić odporność na zaburzenie emitowane przez inne urządzenia.
Certyfikacja wyrobów, badania, certyfikat EMC
Certyfikacja wyrobów, badania, certyfikat RED

2014/53/EU – RED

Zakresem dyrektywy RED objęte są urządzenia (elektryczne lub elektroniczne), który celowo emitują lub odbierają fale radiowe na potrzeby telekomunikacji lub radiolokacji oraz urządzenia, które muszą zostać uzupełnione o dodatkowy element (np.: antenę) tak, aby mogło celowo emitować lub odbierać fale radiowe na potrzeby radiokomunikacji lub radiolokacji.

2014/34/EU – ATEX

Podsumowaniem pozytywnej obowiązkowej oceny wyrobu w zakresie dotyczącym pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej jest weryfikacja oznakowania wyrobu oraz wydanie Certyfikatu Badania Typu UE (EU-Type Examination Certificate) i/lub wydanie powiadomienia o zapewnieniu jakości procesu produkcji (QAN) – zgodnie z wymaganiami normy EN ISO/IEC 80079-34.

Dla Wnioskodawcy

Certyfikacja dobrowolna