• 2006/42/WE – MD

  2006/42/WE – MD

 • 2014/30/UE – EMC

  2014/30/UE – EMC

 • 2014/53/UE – RED

  2014/53/UE – RED

 • 2014/34/UE – ATEX

  2014/34/UE – ATEX

 • Certyfikacja Dobrowolna

  Certyfikacja Dobrowolna

Zapewnienie klientom i użytkownikom bezpieczeństwa użytkowania wyrobów dostępnych na rynku to główna idea obowiązku umieszczania na wyrobach oznakowania CE

2006/42/WE – MD

Programem obowiązkowej oceny zgodności w zakresie dyrektywy maszynowej objęte są wyroby wymienione w Załączniku IV Dyrektywy.

Podsumowaniem pozytywnej obowiązkowej oceny wyrobu w zakresie dyrektywy maszynowej jest wydanie Certyfikatu Badania Typu WE (EC-Type Examination Certificate).

2014/30/EU – EMC

Celem kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) jest utrzymanie poziomów emisji zaburzeń, jak i poziomów odporności na zaburzenia w stopniu pozwalającym na bezawaryjną współpracę różnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Potwierdzamy zgodność wyrobów z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy EMC (według norm zharmonizowanych).
Pomagamy również dobrać odpowiednie rozwiązania techniczne, aby zminimalizować emisję zaburzeń do środowiska oraz poprawić odporność na zaburzenie emitowane przez inne urządzenia.

2014/53/EU – RED

Zakresem dyrektywy RED objęte są urządzenia (elektryczne lub elektroniczne), który celowo emitują lub odbierają fale radiowe na potrzeby telekomunikacji lub radiolokacji oraz urządzenia, które muszą zostać uzupełnione o dodatkowy element (np.: antenę) tak, aby mogło celowo emitować lub odbierać fale radiowe na potrzeby radiokomunikacji lub radiolokacji.

2014/34/EU – ATEX

Podsumowaniem pozytywnej obowiązkowej oceny wyrobu w zakresie dotyczącym pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej jest weryfikacja oznakowania wyrobu oraz wydanie Certyfikatu Badania Typu UE (EU-Type Examination Certificate) i/lub wydanie powiadomienia o zapewnieniu jakości procesu produkcji (QAN) – zgodnie z wymaganiami normy EN ISO/IEC 80079-34.

Dla Wnioskodawcy

Certyfikacja dobrowolna