• ISO 9001

  ISO 9001

 • ISO 13485

  ISO 13485

 • ISO 14001

  ISO 14001

 • EN 14065

  EN 14065

 • ISO 45001

  ISO 45001

 • ISO 22000

  ISO 22000

ISO 9001 to rodzina norm ustanowionych przez ISO (International Organization for Standardization), które odnoszą się do systemów zarządzania jakością i mają na celu pomoc organizacjom w zaspokajaniu potrzeb klientów i innych zainteresowanych stron.

Wymagania do celów przepisów prawnych dotyczy systemów zarządzania jakością w produkcji wyrobów medycznych

ISO 14001

Międzynarodowa norma dla systemów zarządzania środowiskowego.

EN 14065

System zarządzania zapewniający jakość mikrobiologiczną tekstyliów po obróbce w pralni

ISO 45001

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w organizacjach z łańcucha żywnościowego

Dla Wnioskodawcy

Dokumenty do pobrania