Wykonujemy badania potwierdzające zgodność z wymaganiami dyrektywy ATEX oraz wymaganiami norm europejskich EN i międzynarodowych IEC/ISO wyrobów elektrycznych i nieelektrycznych oraz systemów ochronnych przeznaczonych do pracy w atmosferach potencjalnie wybuchowych.

Naszym zakresem objęte są wyroby wszystkich grup i kategorii, przeznaczone do pracy w potencjalnie wybuchowej atmosferze gazowej, pyłowej lub mieszanej.