Pereiti prie turinio
Pradžia " Produkto sertifikavimas " RED 2014/53/ES - radijo įranga

RED 2014/53/ES - radijo įranga

RED direktyvos taikymo sritis apima įrangą (elektrinę arba elektroninę), kuri tyčia skleidžia arba priima radijo bangas telekomunikacijų arba radiolokacijos tikslais, ir įrangą, kuri turi būti papildyta papildomu elementu (pvz.: antena), kad galėtų tyčia skleisti arba priimti radijo bangas telekomunikacijų arba radiolokacijos tikslais.

Radijo įrenginys turėtų būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų sveikatos ir saugos apsaugą, įskaitant tikslus, susijusius su:

  • Direktyvoje 2014/35/ES numatytą saugą, tačiau netaikant elektros įtampos ribos,
  • turėtų būti užtikrintas tinkamas elektromagnetinio suderinamumo lygis pagal Direktyvą 2014/30/ES,
  • šios įrangos konstrukcija turėtų būti tokia, kad būtų išvengta žalingų trukdžių, efektyviai naudojant radijo spektrą ir skatinant efektyvų jo naudojimą.

Direktyva 2014/53/ES netaikoma radijo ryšio įrenginiams, naudojamiems tik visuomenės saugumo, gynybos, valstybės saugumo, įskaitant valstybės ekonominę gerovę, tikslais, kai vykdoma veikla, susijusi su valstybės saugumo klausimais, ir valstybės veiklai baudžiamosios teisės srityje.

Teigiamas privalomas gaminio, kuriam taikoma Radijo įrenginių direktyva, įvertinimas apibendrinamas išduodant ES tipo tyrimo sertifikatą (ES tipo sertifikatą).

Skaityti daugiau:

 RED atitikties vertinimo programa (2014/53/ES) + techninių specifikacijų sąrašas

 Paraiška_Paraiška_Privalomasis vertinimas