Skip to content
Mājas lapa " Produktu sertifikācija " RED 2014/53/ES - radioiekārtas

RED 2014/53/ES - radioiekārtas

Zakresem dyrektywy RED objęte są urządzenia (elektryczne lub elektroniczne), który celowo emitują lub odbierają fale radiowe na potrzeby telekomunikacji lub radiolokacji, oraz urządzenia, który muszą zostać uzupełnione o dodatkowy element (np.: antenę) tak, aby mogło celowo emitować lub odbierać fale radiowe na potrzeby radiokomunikacji lub radiolokacji.

Urządzenie radiowe powinno być skonstruowane tak, aby zapewnić ochronę zdrowia i bezpieczeństwa, w tym również realizację celów odnoszących się do wymagań dotyczących:

  • bezpieczeństwa zawartych w dyrektywie 2014/35/UE, ale bez zastosowania limitu napięcia elektrycznego,
  • odpowiedni poziom kompatybilności elektromagnetycznej powinien zostać zapewniony zgodnie z dyrektywą 2014/30/UE,
  • konstrukcja tego urządzenia powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby unikać szkodliwych zakłóceń skutecznie wykorzystując widmo radiowe i wspierać jego efektywne wykorzystanie.

Dyrektywa 2014/53/UE nie ma zastosowania do urządzeń radiowych wykorzystywanych wyłącznie do celów związanych z bezpieczeństwem publicznym, obronnością, bezpieczeństwem państwa, w tym również dobrobytem gospodarczym państwa w przypadku działań dotyczących kwestii bezpieczeństwa państwa oraz działaniami państwa w obszarze prawa karnego.

Podsumowaniem pozytywnej obowiązkowej oceny wyrobu w zakresie dyrektywy dotyczącej urządzeń radiowych jest wydanie Certyfikatu Badania Typu UE (EU-Type Examination Certificate).

Vairāk:

 RED atbilstības novērtēšanas programma (2014/53/ES) + tehnisko specifikāciju saraksts

 Pieteikums_Pieteikums_Obligātais novērtējums