Pāriet uz saturu
 • ISO 9001

  ISO 9001

 • ISO 13485

  ISO 13485

 • ISO 14001

  ISO 14001

 • EN 14065

  EN 14065

 • ISO 45001

  ISO 45001

 • ISO 22000

  ISO 22000

ISO 9001 ir ISO (Starptautiskās standartizācijas organizācijas) standartu kopums, kas attiecas uz kvalitātes vadības sistēmām un ir izstrādāts, lai palīdzētu organizācijām apmierināt klientu un citu ieinteresēto pušu vajadzības .

ISO 9001

ISO 9001 sistēmas sertifikācija

ISO 9001 ir ISO (Starptautiskās standartizācijas organizācijas) standartu kopums, kas attiecas uz kvalitātes vadības sistēmām un ir izstrādāts, lai palīdzētu organizācijām apmierināt klientu un citu ieinteresēto pušu vajadzības .

Normatīvās prasības kvalitātes vadības sistēmām medicīnas ierīču ražošanā

ISO 13485 Kvalitātes vadības sistēmas medicīnas ierīču ražošanā

ISO 13485

ISO 13485 Kvalitātes vadības sistēmas medicīnas ierīču ražošanā

Normatīvās prasības kvalitātes vadības sistēmām medicīnas ierīču ražošanā

ISO 14001

Starptautiskais vides pārvaldības sistēmu standarts.

ISO 14001

ISO 14001 Starptautiskais vides pārvaldības sistēmu standarts.

Starptautiskais vides pārvaldības sistēmu standarts.

EN 14065

Vadības sistēma, lai nodrošinātu tekstilizstrādājumu mikrobioloģisko kvalitāti pēc veļas apstrādes

ISO 45001

ISO 45001 arodveselības un darba drošības vadības sistēma

Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēma

Pārtikas nekaitīguma pārvaldības sistēmas pārtikas aprites organizācijās

Pieteikuma iesniedzējam

pieteikuma iesniedzējam

Lejupielādējamie dokumenti