Pāriet uz saturu
Mājas lapa " Produktu sertifikācija " ATEX 2014/34/ES - iekārtas, kas darbojas sprādzienbīstamā vidē

ATEX 2014/34/ES - iekārtas, kas darbojas sprādzienbīstamā vidē

ATEX direktīvā ir ietvertas būtiskās prasības produktiem, kas paredzēti lietošanai sprādzienbīstamā vidē. Izstrādājumi ir iedalīti grupās:

 • I grupa - iekārtas, kas paredzētas lietošanai pazemes raktuvēs un raktuvju virszemes daļās, kurās pastāv sprādzienbīstamība.
 • II grupa - vispārējas nozīmes iekārtas.

Šajā grupā var būt 3 iekārtu kategorijas:

 1.  ietver iekārtas, kas konstruētas tā, lai spētu darboties saskaņā ar ražotāja noteiktajiem ekspluatācijas parametriem un nodrošinātu ļoti augstu aizsardzības līmeni; šīs kategorijas iekārtas ir paredzētas lietošanai zonās, kurās sprādzienbīstama vide, ko rada gaisa un gāzu maisījumi, tvaiki, miglas vai gaisa un putekļu maisījumi, rodas pastāvīgi, bieži vai ilgstoši; šīs kategorijas iekārtām jānodrošina vajadzīgais aizsardzības līmenis pat retu ar iekārtu saistītu negadījumu gadījumā, un tām ir raksturīgi neatkarīgi aizsardzības līdzekļi, kas nodrošina vajadzīgo aizsardzības līmeni pat tad, ja divi bojājumi rodas neatkarīgi viens no otra.
 2. iekārtas, kas konstruētas tā, lai spētu darboties saskaņā ar ražotāja noteiktajiem ekspluatācijas parametriem un nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni; šīs kategorijas iekārtas ir paredzētas lietošanai zonās, kurās laiku pa laikam var rasties sprādzienbīstama vide, ko rada gāzes, tvaiki, migla vai gaisa un putekļu maisījumi; aizsardzības līdzekļi, kas attiecas uz šīs kategorijas iekārtām, nodrošina vajadzīgo aizsardzības līmeni pat biežu traucējumu un iekārtu bojājumu gadījumā, kas ir raksturīgi iekārtas uzstādīšanas vietai.
 3. iekārtas, kas konstruētas tā, lai spētu darboties saskaņā ar ražotāja noteiktajiem ekspluatācijas parametriem un nodrošinātu normālu aizsardzības līmeni; šīs kategorijas iekārtas ir paredzētas lietošanai zonās, kurās gāzu, tvaiku, miglas vai gaisa un putekļu maisījumu izraisīta sprādzienbīstama vide ir maz ticama, vai, ja tā rodas, maz ticams, ka tā radīsies ļoti bieži un tikai uz īsu laiku; šīs kategorijas iekārtas nodrošina nepieciešamo aizsardzības līmeni normālas darbības laikā.

Tikai II grupas 3. kategorijas iekārtām un neelektriskām 2. vai M2 kategorijas iekārtām ražotājs var izmantot iekšējo ražošanas kontroli (A modulis).

Citos gadījumos atbilstības apstiprināšana jāveic ar paziņotās iestādes starpniecību. Ir iespējami šādi risinājumi:

 • 1. vai M1 kategorijas ierīcēm: 
  EK tipa pārbaude (B modulis) kopā ar atbilstību tipam, pamatojoties uz ražojuma verifikāciju (F modulis), vai kopā ar atbilstību tipam, pamatojoties uz ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu (D modulis);
 • kategorijas elektroiekārtām un iekšdedzes dzinējiem: 
  EK tipa pārbaude (B modulis) kopā ar apstiprinājumu par atbilstību tipam, pamatojoties uz produkta kvalitātes nodrošināšanu (E modulis), vai kopā ar apstiprinājumu par atbilstību tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un produkta testēšanu uzraudzībā (C1 modulis);
 • visām iekārtu kategorijām:
  atbilstības apstiprinājums, pamatojoties uz vienības verifikāciju (G modulis).

Iekārtas marķējumā ir iekļauta informācija gan par pašas iekārtas īpašībām, drošības pasākumiem un izmantotajām sistēmām, gan arī par ekspluatācijas apstākļiem, t. i., sprādzienbīstamo zonu, apkārtējās temperatūras diapazonu vai savienojamo iekārtu.

Pozitīvs obligātais ražojuma novērtējums attiecībā uz tā darbu sprādzienbīstamā vidē tiek apkopots, pārbaudot ražojuma marķējumu un izsniedzot ES tipa pārbaudes sertifikātu (ES tipa sertifikāts) un/vai kvalitātes nodrošināšanas paziņojumu (QAN) saskaņā ar standartu EN ISO/IEC 80079-34.

Vairāk:

 ATEX atbilstības novērtēšanas programma (2014/34/ES) + tehnisko specifikāciju saraksts

 Pieteikums_Pieteikums_Obligātais novērtējums

Pieteikums ražošanas procesa kvalitātes/produkta kvalitātes apstiprināšanai

Pieprasījums veikt uzskaiti (2014/34/ES - A1 modulis)