Skip to content
Koduleht " Toote sertifitseerimine " ATEX 2014/34/EL - plahvatusohtlikus keskkonnas töötavad seadmed

ATEX 2014/34/EL - plahvatusohtlikus keskkonnas töötavad seadmed

ATEX direktiiv sisaldab olulisi nõudeid toodetele, mis on ette nähtud kasutamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas. Tooted on jagatud rühmadesse:

 • I rühm - seadmed, mis on ette nähtud kasutamiseks maa-alustes kaevandustes ja plahvatusohtlikes kaevanduste maapealsetes osades.
 • II rühm - üldotstarbelised seadmed.

Selles rühmas võib olla 3 liiki seadmeid:

 1.  hõlmab seadmeid, mis on projekteeritud nii, et need suudavad toimida vastavalt tootja kehtestatud tööparameetritele ja tagavad väga kõrge kaitsetaseme; selle kategooria seadmed on ette nähtud kasutamiseks valdkondades, kus õhu ja gaaside, aurude, udude või õhu ja tolmu segude põhjustatud plahvatusohtlik keskkond esineb pidevalt, sageli või pikema aja jooksul; selle kategooria seadmed peavad tagama nõutava kaitsetaseme ka seadmetega seotud harvaesinevate vahejuhtumite korral ning neid iseloomustavad sõltumatud kaitsevahendid, mis tagavad nõutava kaitsetaseme ka kahe üksteisest sõltumatu rikke korral.
 2. seadmed, mis on projekteeritud nii, et need suudavad toimida vastavalt tootja kehtestatud tööparameetritele ja tagavad kõrge kaitsetaseme; selle kategooria seadmed on ette nähtud kasutamiseks piirkondades, kus aeg-ajalt võib esineda gaaside, aurude, udude või õhu ja tolmu segude põhjustatud plahvatusohtlik keskkond; selle kategooria seadmete kaitsevahendid tagavad vajaliku kaitsetaseme ka seadmete paigalduskohale iseloomulike sagedaste häirete ja seadmete rikete korral.
 3. seadmed, mis on projekteeritud nii, et need suudavad toimida vastavalt tootja poolt kehtestatud tööparameetritele ja tagada tavapärase kaitsetaseme; selle kategooria seadmed on ette nähtud kasutamiseks valdkondades, kus gaaside, aurude, udude või õhu ja tolmu segude põhjustatud plahvatusohtlik keskkond ei esine tõenäoliselt või, kui see juhtub, siis tõenäoliselt mitte väga sageli ja ainult lühiajaliselt; selle kategooria seadmed tagavad tavapärase töö ajal nõutava kaitsetaseme.

Ainult II rühma 3. kategooria seadmete ja mitteelektriliste 2. või M2 kategooria seadmete puhul võib tootja kasutada tootmise sisekontrolli (moodul A).

Muudel juhtudel peab vastavust kinnitama teavitatud asutus. Võimalikud on järgmised lahendused:

 • 1. kategooria või M1-kategooria seadmete puhul: 
  EÜ tüübihindamine (moodul B) koos toote vastavustõendamisel põhineva tüübivastavusega (moodul F) või koos tootmisprotsessi kvaliteedi tagamisel põhineva tüübivastavusega (moodul D);
 • 2. või M2 kategooria elektriseadmete ja sisepõlemismootorite puhul: 
  EÜ tüübihindamine (moodul B) koos tootekvaliteedi tagamisel põhineva tüübivastavuse kinnitamisega (moodul E) või koos sisemise tootmiskontrolli ja järelevalve all toimuva tootekatsetusega põhineva tüübivastavuse kinnitamisega (moodul C1);
 • kõigi seadmete kategooriate puhul:
  üksuse kontrollimisel põhinev vastavuskinnitus (moodul G).

Seadme märgistus sisaldab teavet nii seadme enda omaduste, kasutatavate ohutusmeetmete ja -süsteemide kui ka töötingimuste, st plahvatusohtliku tsooni, ümbritseva keskkonna temperatuurivahemiku või ühendatavate seadmete kohta.

Toote positiivne kohustuslik hindamine seoses tööga plahvatusohtlikus keskkonnas on kokkuvõttes seotud toote märgistamise kontrollimisega ja ELi tüübihindamistõendi (ELi tüübihindamistõendi) ja/või kvaliteeditagamise teatise (QAN) väljastamisega vastavalt standardile EN ISO/IEC 80079-34.

Loe edasi:

 ATEXi vastavushindamisprogramm (2014/34/EL) + tehniliste näitajate loetelu

 Taotlus_taotlus_kohustuslik hindamine

Taotlus tootmisprotsessi/toote kvaliteedi kinnitamiseks

Registripidamise taotlus (2014/34/EL - moodul A1)