Skip to content
Koduleht " Toote sertifitseerimine " CE-märgistus

CE-märgistus

Turul olevate toodete kasutusohutuse tagamine klientidele ja kasutajatele - alates ostmisest kuni kõrvaldamiseni - on peamine mõte, mis on aluseks kohustusele kinnitada toodetele CE-märgis ja tootja/importija poolt väljastatud vastavusdeklaratsioon. vastavusdeklaratsioon on kinnitus, et tootja on hinnanud toote vastavust Euroopa Liidu direktiivide ja/või määruste olulistele nõuetele. Paljude toodete puhul peab vastavusdeklaratsiooni kinnitama tootjast/importijast sõltumatu pädev asutus, nn teavitatud asutus - seda nimetatakse siis kohustuslikuks sertifitseerimiseks. Teiste toodete puhul on sertifikaat vabatahtlik, täiendav - kasulik nii tootjale kui ka lõppkasutajale - kinnitus toote omaduste kohta, mis tagab selle turvalise kasutamise ja minimaalse keskkonnamõju.

ICR Polska Sp. z o. o. on Poola akrediteerimiskeskuse (PCA) poolt akrediteeritud toodete sertifitseerimisasutus - akrediteerimisnumber AC 197. Samuti on ta Euroopa teavitatud asutus (NB nr 2703) direktiivide jaoks, mille puhul me teostame täielikku vastavushindamist: masinaohutus MD (2006/42/EÜ); elektromagnetiline ühilduvus EMC (2014/30/EU); RED raadioseadmed (2014/53/UE); elektriseadmed, mis töötavad plahvatusohtlikus keskkonnas ATEX (2014/34/UE).

Kui tootmissüsteemi hindamine viidi läbi koos teavitatud asutusega, on CE-märgise kõrvale märgitud selle asutuse identifitseerimisnumber. Selline hindamine on kohustuslik ATEX-direktiivi 2014/34/EL ja MDR määruse (EL)2017/745 puhul.

Kutsume teid kontakti võtma, et saada lisateavet.