Перейти до вмісту
Головна сторінка " Сертифікація продукції " Маркування CE

Маркування CE

Забезпечення споживачам і користувачам безпеки використання продукції, доступної на ринку - від придбання до утилізації - є основною ідеєю зобов'язання наносити на продукцію СЄ маркування та декларацію про відповідність, видану виробником/імпортером, на продукцію. Декларація про відповідність є підтвердженням того, що виробник провів оцінку відповідності продукції суттєвим вимогам директив та/або регламентів Європейського Союзу. Для багатьох продуктів декларація про відповідність повинна бути підтверджена компетентним, незалежним від виробника/імпортера органом, так званим нотифікованим органом - це називається обов'язковою сертифікацією. Для іншої продукції сертифікат є добровільним, додатковим - вигідним як для виробника, так і для кінцевого споживача - підтвердженням властивостей продукції, що забезпечують її безпечне використання та мінімальний вплив на довкілля.

ICR Polska Sp. z o. o. є органом сертифікації продукції, акредитованим Польським центром акредитації (PCA) - номер акредитації AC 197. Також є європейським нотифікованим органом (NB № 2703) за директивами, за якими ми проводимо повну оцінку відповідності: безпека машин MD (2006/42/EC); електромагнітна сумісність EMC (2014/30/ЄС); радіообладнання RED (2014/53/UE); електрообладнання, що працює в потенційно вибухонебезпечних середовищах ATEX (2014/34/UE).

Якщо оцінка виробничої системи проводилася із залученням нотифікованого органу, ідентифікаційний номер цього органу проставляється поруч зі знаком СЕ. Така оцінка є обов'язковою для Директиви ATEX 2014/34/EU та Регламенту MDR (EU)2017/745.

Запрошуємо вас зв'язатися з нами для отримання більш детальної інформації.