Перейти до вмісту
Головна сторінка " Сертифікація продукції " EMC 2014/30/EU - електромагнітна сумісність

EMC 2014/30/EU - електромагнітна сумісність

Все електричне та електронне обладнання або установки взаємодіють як провідним способом (мережа, з'єднання з периферійним обладнанням, еквіпотенціальні з'єднання тощо), так і випромінюваним способом, якщо відстань між ними невелика. Метою електромагнітної сумісності (ЕМС) є підтримання рівнів випромінювання завад, а також рівнів стійкості до завад на рівні, що забезпечує безвідмовну роботу. ЕМС відноситься до всіх існуючих і майбутніх методів і технологій, спрямованих на зменшення завад і підвищення стійкості до них. 

Положення Директиви ЕМС спрямовані на обмеження електромагнітних випромінювань обладнання з метою забезпечення того, щоб при використанні за призначенням таке обладнання не створювало перешкод для радіо- та телекомунікаційних з'єднань або роботи іншого обладнання..

Директива також регулює стійкість такого обладнання до перешкод і покликана гарантувати, що на це обладнання не впливають радіохвильові випромінювання, а також проведені радіо- та інші імпульсні перешкоди (BURST / SURGE) і електростатичні розряди і т.д., коли воно використовується за призначенням.

Успішне проходження обов'язкової оцінки електромагнітної сумісності продукції завершується видачею сертифіката відповідності типу ЄС (сертифікат типу ЄС).

Читайте далі:

Програма оцінки відповідності електромагнітної сумісності (2014/30/EU) + перелік технічних характеристик

 Заявка_Заявка_Обов'язкова оцінка