Skocz do treści
Strona główna » Certyfikacja wyrobów » EMC 2014/30/UE – kompatybilność elektromagnetyczna

EMC 2014/30/UE – kompatybilność elektromagnetyczna

Wszystkie urządzenia lub instalacje elektryczne i elektroniczne oddziałują na siebie zarówno w sposób przewodzony (sieć zasilająca, połączenia z urządzeniami peryferyjnymi, połączenia wyrównawcze itp.) jak również w sposób promieniowany, jeżeli odległość między nimi jest niewielka. Celem kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) jest utrzymanie poziomów emisji zaburzeń, jak i poziomów odporności na zaburzenia w stopniu pozwalającym na bezawaryjną współpracę. EMC oznacza wszystkie istniejące i przyszłe techniki i technologie w celu zmniejszenia zakłóceń i poprawy odporności na nie. 

Zapisy dyrektywy EMC dbają o ograniczanie emisję elektromagnetycznej urządzeń, w celu zapewnienia, że w przypadku używania zgodnie z przeznaczeniem, takie urządzenia nie zakłócają połączeń radiowych i telekomunikacyjnych, ani pracy innych urządzeń.

Dyrektywa reguluje również odporność takich urządzeń na zakłócenia i ma na celu zapewnienie, że sprzęt ten nie podlega zakłóceniom przez emisję fal radiowych, oraz zaburzeń przewodzonych radiowych i innych impulsowych (BURST / SURGE ) jak i wyładowań elektrostatycznych itp. jeżeli jest używany zgodnie z przeznaczeniem.

Podsumowaniem pozytywnej obowiązkowej oceny wyrobu w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej jest wydanie Certyfikatu Badania Typu EU (EU-Type Examination Certificate).

Więcej:

Program oceny zgodności w zakresie EMC (2014/30/UE) + lista specyfikacji technicznych

 Wniosek_Application_Mandatory Assessment