Skip to content
Koduleht " Toote sertifitseerimine " EMC 2014/30/EL - elektromagnetiline ühilduvus

EMC 2014/30/EL - elektromagnetiline ühilduvus

Kõik elektri- ja elektroonikaseadmed või -paigaldised mõjutavad üksteist nii juhitavalt (võrk, ühendused välisseadmetega, ekvipotentsiaalühendused jne) kui ka kiirgavalt, kui nende vaheline kaugus on väike. Elektromagnetilise ühilduvuse (EMC) eesmärk on säilitada nii häiretasemed kui ka häiringukindlus sellisel tasemel, et see võimaldaks tõrgeteta toimimist. EMC viitab kõigile olemasolevatele ja tulevastele tehnikatele ja tehnoloogiatele, mille eesmärk on vähendada häireid ja parandada häirekindlust. 

EEMC-direktiivi sätetega nähakse ette seadmete elektromagnetilise kiirguse piiramine, et tagada, et sellised seadmed ei häiriksid ettenähtud viisil kasutamisel raadio- ja telekommunikatsiooniühendusi ega teiste seadmete tööd..

Direktiiviga reguleeritakse ka selliste seadmete häirekindlust ning selle eesmärk on tagada, et neid seadmeid ei mõjuta raadiolainete, samuti juhitud raadiohäirete ja muude impulsside (BURST / SURGE ) ning elektrostaatiliste laengute jms. mõju, kui neid kasutatakse ettenähtud viisil.

Eduka kohustusliku EMV-toodete hindamise tulemusena antakse välja ELi tüübihindamistõend (ELi tüübihindamistõend).

Loe edasi:

EMC vastavushindamise programm (2014/30/EL) + tehniliste näitajate loetelu

 Taotlus_taotlus_kohustuslik hindamine