Skip to content

Standardis EN 14065 kirjeldatakse juhtimissüsteemi väljatöötamise põhimõtteid, et tagada tekstiilide mikrobioloogiline kvaliteet pärast pesupesemist. Selle standardi kohaselt loodud süsteem järgib ISO 9001-st tuntud protsessipõhist lähenemist, välja arvatud punkti 7.3 nõuded. EN 14065 kehtestas CEN (Euroopa Standardikomitee) 20. novembril 2002. aastal ja see lisati Poola standardite kogumikku oma algses versioonis 2003. aastal, samas kui standardi poolakeelne versioon lisati Poola Standardikomitee poolt 2005. aasta aprillis. RABC (riskianalüüs ja biosaastuse kontroll) on Euroopa standard, mis kehtib nii traditsiooniliste veepõhiste pesulate kui ka nn "puhta ruumi" kontseptsiooni alusel tegutsevate pesulate kohta.

EN 14065 eelised:

  • töötajate hügieenitingimuste tagamine,
  • õigete hügieenitingimuste saavutamine pestavate tekstiilide jaoks,
  • seaduste ja määruste täitmise tagamine,
  • näidata üles muret teenuse kvaliteedi ja klientide hügieenitingimuste pärast,
  • hõlbustades juurdepääsu uutele klientidele ja äripartneritele,
  • lahendus ettevõtetele, kes vajavad RABC-sertifikaati,
  • ettevõtte konkurentsivõime suurendamine RABC-süsteemi rakendamise ja sertifitseerimise kaudu.