Skip to content
Koduleht " Liikmelisus

Liikmelisus

REDCA

REDCA (Raadioseadmete direktiivile vastavuse ühing) -
RED-direktiivi kohaste teavitatud asutuste ühendus

REDCA on loodud kooskõlas raadioseadmete direktiivi 2014/53/EL (RED) nõuetega, eelkõige artikli 26 lõike 11 ja artikli 38 nõuetele vastavuse nõuetega teavitatud asutustele.
REDCA on foorum kõigile neile, kes on huvitatud raadioseadmete vastavusest eeskirjadele ja tehnilistele standarditele Euroopa Majanduspiirkonnas ning riikides, millel on ELiga vastastikuse tunnustamise leping, nagu USA, Kanada, Jaapan, Uus-Meremaa ja Austraalia. Liikmeteks on peamiselt teavitatud asutused.
Assotsiatsiooni liikmed kohtuvad kaks korda aastas Euroopa Keskkonnaagentuuris. Koosolekute käigus töötatakse välja ühised seisukohad Euroopa Komisjoni, ECC, ETSI, ADCO RED ja MRA suhtes.

ExNB 

ExNB (ATEXi teavitatud asutuste Euroopa koordineerimisrühm) - -
ATEXi teavitatud asutuste Euroopa koordineerimisrühm

ExNB on loodud vastavalt direktiivi 2014/34/EL (plahvatusohtlikes keskkondades kasutamiseks ettenähtud seadmete ja kaitsesüsteemide kohta) nõuetele, eelkõige artikli 21.11 ja artikli 33 nõuetele vastavuse kohta teavitatud asutustele.
ExNB Group tagab, et kõik teavitatud asutused töötavad ühtsete suuniste kohaselt. Need suunised, mis lepitakse kokku liikmete koosolekutel, avaldab rühma sekretariaat selgituslehtedena.

TEAM -NB, Euroopa Meditsiiniseadmete Teavitatud Asutuste Assotsiatsioon asutati 2001. aastal.
Tänaseks on ühingul üle 40 liikme 20 eri riigist.

See ühendus edendab kõrgeid standardeid ja kaitseb teavitatud asutuste huve.

 

Rahvusvahelise Elektrotehnilise Komisjoni sertifitseerimissüsteem plahvatusohtlikes keskkondades kasutatavate seadmete standarditele (IECEx-süsteem)

Ülemaailmne IECEx-süsteem loodi selleks, et hõlbustada rahvusvahelist kaubandust seadmetega ja teenustega, mida kasutatakse plahvatusohtlikes keskkondades (Ex-seadmed/tooted), säilitades samal ajal nõutava ohutustaseme.

 

ICR Poola esindajad osalevad aktiivselt PKNi järgmiste tehniliste komiteede töös:

 

 • KT 11 telekommunikatsiooni kohta
 • KT 19 Aerospace
 • KT 56 pöörlevate elektrimasinate ning elektriliste käsi- ja kaasaskantavate töövahendite kohta
 • KT 63 elektriseadmete kohta
 • KT 64 plahvatusohtlikes keskkondades kasutatavate elektriseadmete kohta
 • KT 67 meditsiiniliste elektriseadmete kohta
 • KT 104 elektromagnetilise ühilduvuse kohta
 • KT 158 "Masinate ja tehniliste seadmete ohutus ja ergonoomia - üldküsimused".
 • KT 177 relvastuse ja sõjavarustuse projekteerimiseks ja tootmiseks
 • KT 247 meditsiiniliste materjalide ja biomaterjalide kohta
 • TC 269 kemikaaliohutuse kohta
 • KT 304 "Elektrivarustuse süsteemsed aspektid".