Skocz do treści
Strona główna » Członkostwa

Członkostwa

REDCA

REDCA (Radio Equipment Directive Compliance Association) –
Stowarzyszenie Jednostek Notyfikowanych w zakresie dyrektywy RED

REDCA została utworzona zgodnie z wymaganiami dyrektywy o urządzeniach radiowych 2014/53/UE (RED), w szczególności wymaganiami zgodności z art. 26.11 i art. 38 dla jednostek notyfikowanych.
REDCA stanowi forum dla wszystkich osób zainteresowanych zgodnością urządzeń radiowych z przepisami i standardami technicznymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także w krajach, które mają umowę o wzajemnym uznawaniu z UE, takimi jak USA, Kanada, Japonia, Nowa Zelandia i Australia. Członkami są przede wszystkim jednostki notyfikowane.
Członkowie Stowarzyszenia spotykają się dwa razy w roku na terenie EOG. Podczas spotkań są wypracowywane wspólne stanowiska wobec Komisji Europejskiej, ECC, ETSI, ADCO RED i MRA.

ExNB 

ExNB (European Coordination Group of ATEX Notified Bodies) –
Europejska Grupa Koordynacyjna Jednostek Notyfikowanych ATEX

ExNB została utworzona zgodnie z wymaganiami dyrektywy o urządzeniach i systemach ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej 2014/34/UE (ATEX), w szczególności wymagań zgodności z art. 21.11 i art. 33 dla jednostek notyfikowanych.
Grupa ExNB zapewnia, że wszystkie Jednostki Notyfikowane pracują według jednolitych wytycznych. Wytyczne te, ustalane podczas spotkań członków, są publikowane przez sekretariat grupy w arkuszach wyjaśniających (Clarification Sheets).

TEAM -NB, Europejskie Stowarzyszenie Jednostek Notyfikowanych dla Wyrobów Medycznych powstało w 2001 roku.
Dziś stowarzyszenie liczy ponad 40 członków z 20 różnych krajów.

Stowarzyszenie to promuje wysokie standardy i chroni interesy Jednostek Notyfikowanych.

 

International Electrotechnical Commission System for Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Explosive Atmospheres (IECEx System)

Ogólnoświatowy system IECEx powstał w celu ułatwienie międzynarodowego handlu sprzętem i usługami do użytku w atmosferach wybuchowych (urządzenia/wyroby Ex), przy zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

 

Przedstawiciele ICR Polska aktywnie uczestniczą w pracach następujących Komitetów Technicznych w PKN:

 

 • KT 11 ds. Telekomunikacji
 • KT 19 ds. Lotnictwa i Kosmonautyki
 • KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
 • KT 63 ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
 • KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
 • KT 67 ds. Elektrycznej Aparatury Medycznej
 • KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii – Zagadnienia Ogólne
 • KT 177 ds. Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
 • KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów
 • KT 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego
 • KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej