Skocz do treści
Strona główna » Dokumenty publiczne

Dokumenty publiczne

 POLITYKA JAKOŚCI

 Deklaracja bezstronności

Polityka Jednostki Notyfikowanej 2703 dot. znaku CE

P-10 Przyjmowanie, ocena i podejmowanie decyzji odnośnie do skarg i odwołań

 Informacja dla Wnioskodawców

Zasady wykorzystywania certyfikatów i znaków zgodności

Programy certyfikacji wyrobów:

 Program oceny zgodności w zakresie MD (2006/42/WE) + lista specyfikacji technicznych

Program oceny zgodności w zakresie EMC (2014/30/UE) + lista specyfikacji technicznych

 Program oceny zgodności w zakresie RED (2014/53/UE) + lista specyfikacji technicznych

 Program oceny zgodności w zakresie ATEX (2014/34/UE) + lista specyfikacji technicznych

Program oceny zgodności w zakresie BSP/DRON ((UE) 2019/945) + lista specyfikacji technicznych

Program oceny zgodności sprzętu NC RfG (UE) 2016/631

 Program certyfikacji dobrowolnej wyrobów

Programy certyfikacji systemów:

Program certyfikacji QMS 13485

Wnioski o certyfikację:

  • wyrobów:

Wniosek_Application_Voluntary Certification

 Wniosek_Application_Mandatory Assessment

Wniosek o przechowywanie dokumentacji (2014/34/UE – Moduł A1)

Wniosek o przeprowadzenie oceny sprzętu (Rozporządzenie (UE) 2016/631)

W przypadku wykorzystywania dokumentów w różnych językach, ICR Polska potwierdza ich zgodność pod względem treści i znaczenia.

  • systemów:

 Wniosek o certyfikację systemu

Wniosek o przeniesienie certyfikacji systemu zarzadzania

Wniosek o potwierdzenie jakości procesu produkcji / jakości produktu (ATEX)