POLITYKA JAKOŚCI

 Deklaracja bezstronności

 P-10 Przyjmowanie, ocena i podejmowanie decyzji odnośnie skarg i odwołań

 Informacja dla Wnioskodawców

Programy certyfikacji wyrobów:

 Program oceny zgodności w zakresie MD (2006/42/WE)

Program oceny zgodności w zakresie EMC (2014/30/UE) + lista specyfikacji technicznych

 Program oceny zgodności w zakresie RED (2014/53/UE) + lista specyfikacji technicznych

 Program oceny zgodności w zakresie ATEX (2014/34/UE)

 Program certyfikacji dobrowolnej wyrobów

Programy certyfikacji systemów:

Program certyfikacji QMS 13485

Wnioski o certyfikację:

  • wyrobów:

Wniosek_Application_Voluntary Certification

 Wniosek_Application_Mandatory Assessment

Wniosek o przechowywanie dokumentacji (2014/34/UE – Moduł A1)

W przypadku wykorzystywania dokumentów w różnych językach, ICR Polska potwierdza ich zgodność pod względem treści i znaczenia.

  • systemów:

 Wniosek o certyfikację systemu

Wniosek o przeniesienie certyfikacji systemu zarzadzania

Wniosek o potwierdzenie jakości procesu produkcji / jakości produktu (ATEX)