I 2021

Przypominamy, że 31 grudnia 2020 r. przestały obowiązywać dotychczasowe krajowe przepisy i procedury państw członkowskich UE, dedykowane dla cywilnych użytkowników bezzałogowych statków powietrznych (dronów). Zostały one ujednolicone i zastąpione przez:

 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich

Na terenie Europy nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów lotniczych stanowi EASA – European Union Aviation Safety Agency (Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego) – natomiast w Polsce bezpośredni nadzór prowadzi Urząd Lotnictwa Cywilnego.

ICR Polska cały czas prowadzi dobrowolną certyfikację bezzałogowych statków powietrznych.

Pomagamy też uzyskać uznawany w całej Europie Certyfikat kompetencji EASA/ULC uprawniający do pilotowania dronów kategorii otwartej A1/A3.

Zainteresowanych prosimy o kontakt icrpolska@icrqa.com

XII 2020

Nasze laboratorium rozszerzyło swoją akredytację o kolejne normy z zakresu bezpieczeństwa urządzeń w atmosferach potencjalnie wybuchowych:

 • dla certyfikacji IECEx:
  • IEC 60079-1:2014
   IEC 60079-15:2017
 • dla certyfikacji ATEX (2014/34/UE):
  • EN IEC 60079-15:2019
   EN 60079-1:2014

Zapraszamy do współpracy.

XI 2020

Miło nam poinformować, że ICR w Korei podpisała porozumienie o współpracy z narodowym Koreańskim Instytutem KOTITI, specjalizującym się m.in. w badaniach tkanin, dzianin do zastosowań przemysłowych i cywilnych.

Współpraca rozszerza możliwości badawcze ICR Polska m.in. o normę EN 14683.

 

Zapraszamy się do zapoznania się z działalnością Instytutu i jego potencjałem badawczym:

http://www.kotiti-global.com/_res/en/etc/KOTITI_brochure_en_final.pdf

X 2020

Szanowni Państwo,
W uzupełnieniu do komunikatu ICR Polska z dnia 27.03.2020 zamieszczonego na stronie https://icrpolska.com/2020/03/27/iii-2020/, informujemy, iż zostały unieważnione kolejne numery certyfikatów zamieszczone w Załączniku.
Wnioskodawcy są proszeni o bezpośredni kontakt na adres icrpolska@icrqa.com celem wydania w uzasadnionych przypadkach dokumentu potwierdzającego zgodność na nowym wzorze graficznym i pod nowym numerem.
Jednocześnie informujemy, że wykaz certyfikatów unieważnionych oraz wcześniej zidentyfikowanych jako fałszywe zostanie przekazany do organów celnych i nadzoru rynku celem skutecznego wyeliminowania zjawiska nielegalnego posługiwania się certyfikatami.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

IX 2020

Informujemy, że zostaliśmy oficjalnie uznani jako jednostka certyfikująca ExCB w schemacie IECEx – ogólnoświatowym dobrowolnym systemie potwierdzania poprawnej konstrukcji urządzeń przeciwwybuchowych.

Obecnie oferujemy badania (ExTR) i pełne działania certyfikacyjne (Ex CoC), w tym audyty jakości systemu produkcji QAR.

Aktywnie działające od 20 lat IECEx jest organizacją zrzeszającą 61 jednostek z 35 krajów, zajmujących się oceną zgodności i certyfikacją wyrobów przeznaczonych do pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
ICR Polska jest obecnie jedną z trzech takich jednostek w Polsce.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

IV 2020

W naszych laboratoriach wykonujemy następujące badania i testy wyrobów medycznych zgodnie z normami serii ISO 10993:

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

III 2020

Dear Sirs,

ICR Polska informs that:

– since 26th March, ICR Polska stopped accepting new certification inquiries in scope of covid-19 related products,
– all certificates issued by ICR Polska within the scope of covid-19 related products are voluntary basis
– voluntary certificates are not required by any legal act and are not equal to conformity assessment procedures restricted for notified bodies in that scope
– voluntary certificate is not obligatory to import goods to EU market
– voluntary certificate does not entitle manufacturer to affix CE mark on its product
– CE mark is designed to be placed on the product according to EU relevant regulation after fulfilling product applicable essential requirements
– all issued certificates in period of 1st – 26th March 2020 in scope of products related to Covid-19 has been withdrawn and ICR Polska is processing their re-issue on new certificate template and new identification numbers
– ICR Polska decided to conduct process of withdrawn and re-issue due to number of invalid or fake certificates and to make full clarification to certificate user about its condition and scope by re-editing its content
– from March 26th, following stamp is no longer in use in ICR Polska certificates

status of certificate can be check: https://cert.icrpolska.com
online database is in its developmental stage, hence it may miss information and not does not contain all data about certificate requires for identification.
ICR Polska upgrades database on regular basis, yet certificate validity can be also confirmed through: icrpolska@icrqa.com

– ICR Polska has upload valid voluntary certificate template and examples of invalid certificates, that pretend to be issue by ICR Polska:
https://icrpolska.com/dokumenty-publiczne/ 

certificates issued according to test report provided by China supplier Shanghai MICEZ Equipment Testing & Technical Co., Ltd. has not been re-issued and remains invalid or fake

– ICR Polska upload all certificates recognized as fake or invalid to online database

II 2020

W dniach 19-20 lutego 2020 r. w siedzibie ICR Polska w Warszawie odbyła się pozytywnie zakończona ocena naszej jednostki certyfikującej w ramach ogólnoświatowego systemu IECEx.

 

IECEx jest organizacją zrzeszającą 58 najlepszych jednostek z 28 krajów, zajmujących się oceną zgodności i certyfikacją wyrobów przeznaczonych do pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej. ICR Polska jest obecnie jedną z trzech takich jednostek w Polsce.
Podczas auditu rozszerzyliśmy nasze uprawnienia, dzięki czemu możemy zaoferować badania i certyfikację zarówno w zakresie europejskiej dyrektywy ATEX, jak i ogólnoświatowego systemu IECEx.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.