Skocz do treści
 • 2006/42/WE – MD

  2006/42/WE – MD

 • 2014/30/UE – EMC

  2014/30/UE – EMC

 • 2014/53/UE – RED

  2014/53/UE – RED

 • 2014/34/UE – ATEX

  2014/34/UE – ATEX

 • Certyfikacja DRONów

  Certyfikacja DRONów

 • (UE) 2016/631 - NC RfG

  (UE) 2016/631 - NC RfG

 • Certyfikacja Dobrowolna

  Certyfikacja Dobrowolna

Zapewnienie klientom i użytkownikom bezpieczeństwa użytkowania wyrobów dostępnych na rynku to główna idea obowiązku umieszczania na wyrobach oznakowania CE

Oznakowanie CE​

2006/42/WE – MD

Programem obowiązkowej oceny zgodności w zakresie dyrektywy maszynowej objęte są wyroby wymienione w Załączniku IV Dyrektywy.

Podsumowaniem pozytywnej obowiązkowej oceny wyrobu w zakresie dyrektywy maszynowej jest wydanie Certyfikatu Badania Typu WE (EC-Type Examination Certificate).

2014/30/EU – EMC

Celem kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) jest utrzymanie poziomów emisji zaburzeń, jak i poziomów odporności na zaburzenia w stopniu pozwalającym na bezawaryjną współpracę różnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Potwierdzamy zgodność wyrobów z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy EMC (według norm zharmonizowanych).
Pomagamy również dobrać odpowiednie rozwiązania techniczne, aby zminimalizować emisję zaburzeń do środowiska oraz poprawić odporność na zaburzenie emitowane przez inne urządzenia.
2014/30/EU – EMC​
2014/53/EU – RED​

2014/53/EU – RED

Zakresem dyrektywy RED objęte są urządzenia (elektryczne lub elektroniczne), który celowo emitują lub odbierają fale radiowe na potrzeby telekomunikacji lub radiolokacji oraz urządzenia, które muszą zostać uzupełnione o dodatkowy element (np.: antenę) tak, aby mogło celowo emitować lub odbierać fale radiowe na potrzeby radiokomunikacji lub radiolokacji.

2014/34/EU – ATEX

Podsumowaniem pozytywnej obowiązkowej oceny wyrobu w zakresie dotyczącym pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej jest weryfikacja oznakowania wyrobu oraz wydanie Certyfikatu Badania Typu UE (EU-Type Examination Certificate) i/lub wydanie powiadomienia o zapewnieniu jakości procesu produkcji (QAN) – zgodnie z wymaganiami normy EN ISO/IEC 80079-34.

Certyfikacja BSP (DRONów)

Jesteśmy jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie Rozporządzenia (UE) 2019/945 w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich.

Jako pierwsi w Polsce jesteśmy w stanie przebadać i certyfikować (Badanie Typu UE) bezzałogowe systemy statków powietrznych w pełnym zakresie przewidzianym przez Rozporządzenie 2019/945, tj. dla:

 • kategorii otwartej: klasy  C0, C1, C2, C3 i C4
 • kategorii szczególnej: klasy C5 i C6

oraz

 • elementów dodatkowych służącym jednoznacznej zdalnej identyfikacji

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu i skorzystania z naszych usług.

(UE) 2016/631 – NC RfG

Przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych – wymagania

Od 1 maja 2022 r. jest wymagane obligatoryjne stosowanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań

 1. Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz.U. UE L 112/1 z 27.4.2016),
 2. Wymogów Ogólnego Stosowania wynikających z rozporządzenia komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci – zatwierdzone Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r.

Dla Wnioskodawcy

Certyfikacja dobrowolna