Skocz do treści
Strona główna » Certyfikacja wyrobów » ATEX 2014/34/UE – urządzenia pracujące w atmosferze potencjalnie wybuchowej

ATEX 2014/34/UE – urządzenia pracujące w atmosferze potencjalnie wybuchowej

Dyrektywa ATEX zawiera wymagania zasadnicze odnośnie do wyrobów przeznaczonych do pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Wyroby te są podzielone na grupy:

 • Grupa I – urządzenia przeznaczone do pracy w podziemiach kopalnianych, oraz naziemnych częściach kopalń zagrożonych wybuchem.
 • Grupa II – urządzenia ogólnego zastosowania.

W grupie tej mogą występować 3 kategorie urządzeń:

 1.  obejmuje urządzenia zaprojektowane tak, aby mogły funkcjonować zgodnie z parametrami ruchowymi ustalonymi przez producenta oraz zapewniać bardzo wysoki poziom zabezpieczenia; urządzenia tej kategorii przeznaczone są do użytku w miejscach, w których atmosfera wybuchowa spowodowana przez mieszaniny powietrza z gazami, parami, mgłami lub mieszaniny pyłowo-powietrzne występuje stale, często lub przez długi czas; urządzenia tej kategorii muszą zapewniać wymagany poziom zabezpieczenia nawet w przypadku rzadko występujących zdarzeń dotyczących urządzeń i charakteryzują się niezależnymi środkami zabezpieczenia takimi, że wymagany poziom zabezpieczenia będzie zapewniony nawet w przypadku wystąpienia dwóch niezależnych od siebie uszkodzeń.
 2. urządzenia zaprojektowane tak, aby mogły funkcjonować zgodnie z parametrami ruchowymi ustalonymi przez producenta i zapewniać wysoki poziom zabezpieczenia; urządzenia tej kategorii przeznaczone są do użytku w przestrzeniach, w których zachodzi prawdopodobieństwo sporadycznego wystąpienia atmosfery wybuchowej spowodowanej przez gazy, pary, mgły lub mieszaniny pyłowo-powietrzne; środki zabezpieczenia dotyczące urządzeń tej kategorii zapewniają wymagany poziom zabezpieczenia nawet w przypadku częstych zaburzeń i uszkodzeń urządzeń, które są typowe w miejscu zainstalowania urządzenia.
 3. urządzenia zaprojektowane tak, aby mogły funkcjonować zgodnie z parametrami ruchowymi ustalonymi przez producenta oraz zapewniać normalny poziom zabezpieczenia; urządzenia tej kategorii przeznaczone są do użytku w przestrzeniach, w których występowanie atmosfery wybuchowej spowodowanej przez gazy, pary, mgły lub mieszaniny pyłowo-powietrzne jest mało prawdopodobne lub jeżeli ona rzeczywiście występuje, to ma to miejsce niezbyt często i jedynie przez krótki okres; urządzenia tej kategorii zapewniają wymagany poziom zabezpieczenia podczas normalnej pracy.

Jedynie dla urządzeń z Grupy II kategorii 3 oraz nieelektrycznych urządzeń kategorii 2 lub M2 producent może skorzystać z wewnętrznej kontroli produkcji (moduł A).

W pozostałych przypadkach potwierdzenie zgodności musi być przeprowadzone z udziałem jednostki notyfikowanej. Możliwe są następujące rozwiązania:

 • dla urządzeń kategorii 1 lub M1: 
  przeprowadzenie badania typu WE (moduł B) razem z potwierdzeniem zgodności z typem w oparciu o weryfikację produktu (moduł F) lub razem z potwierdzeniem zgodności z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji (moduł D);
 • dla urządzeń elektrycznych kategorii 2 lub M2 oraz dla silników spalinowych: 
  przeprowadzenie badania typu WE (moduł B) razem z potwierdzeniem zgodności z typem w oparciu o zapewnienie jakości produktu (moduł E) lub razem z potwierdzeniem zgodności z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz badania produktów pod nadzorem (moduł C1);
 • dla wszystkich kategorii urządzeń:
  potwierdzenie zgodności w oparciu o weryfikację jednostkową (moduł G).

W oznakowaniu urządzenia są zawarte informacje zarówno dotyczące właściwości samego urządzenia, zastosowanych środków i systemów zabezpieczeń, a także warunków pracy, czyli strefy zagrożenia wybuchowego, zakresu temperatury otoczenia czy współpracujących urządzeń.

Podsumowaniem pozytywnej obowiązkowej oceny wyrobu w zakresie dotyczącym pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej jest weryfikacja oznakowania wyrobu oraz wydanie Certyfikatu Badania Typu EU (EU-Type Examination Certificate) i/lub wydanie powiadomienia o zapewnieniu jakości procesu produkcji (QAN), zgodnie z normą EN ISO/IEC 80079-34.

Więcej:

 Program oceny zgodności w zakresie ATEX (2014/34/UE) + lista specyfikacji technicznych

 Wniosek_Application_Mandatory Assessment

Wniosek o potwierdzenie jakości procesu produkcji / jakości produktu

Wniosek o przechowywanie dokumentacji (2014/34/UE – Moduł A1)