Skocz do treści
Strona główna » Certyfikacja systemów ISO » ISO 45001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

ISO 45001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy


Czym jest ISO 45001?

ISO 45001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy) to system zarządzania, który ma za zadanie przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, mogące wystąpić w miejscu pracy oraz zapobiec im. System poprawia oraz zarządza elementami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników

Korzyści wynikające z ISO 45001:

 • Zdolność do aktywnego radzenia sobie z międzynarodowymi trendami
 • Eliminacja barier w handlu międzynarodowym dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w celu ułatwienia wejścia na rynek zagraniczny
 • Gwarancja uwolnienia się od międzynarodowych grup nacisku, takich jak ILO i inne
 • Łatwa budowa zintegrowanego systemu z normą ISO 9001 i ISO 14001, o podobnej strukturze i możliwości wprowadzenia skutecznych systemów zarządzania jakością/środowiskiem/bezpieczeństwem
 • Aspekty bezpieczeństwa i higieny
 • Znaczna redukcja liczby wypadków poprzez ciągłe zarządzanie/zapobieganie potencjalnym zagrożeniom w miejscu pracy, mające na celu ochronę życia i mienia
 • Aspekt finansowy
 • Korzyści z obniżenia kosztów wypadków poprzez zmniejszenie liczby wypadków
 • Stabilność inwestycji dla zainteresowanych stron
 • Zdolność do radzenia sobie z presją społeczną
 • Spełnianie oczekiwań społecznych, związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa
 • Zwiększona stabilność w zarządzaniu pracą
 • Wzmocnione przepisy ustawowe i wykonawcze
 • Zdolność do aktywnego radzenia sobie z lokalnymi oraz i międzynarodowymi przepisami i regulacjami
 • Wzmocnione monitorowanie międzynarodowych wspólnot pracy