Skocz do treści
 • Szkolenia

  Szkolenia

 • Inspekcje, Audity

  Inspekcje, Audity

 • Ekspertyzy, Opinie

  Ekspertyzy, Opinie

 • FCC / ISED

  FCC / ISED

 • IECEx

  IECEx

 • UKCA

  UKCA

 • Energy Star

  Energy Star

 • EAC, KC i inne

  EAC, KC i inne

Szkolenia

Prowadzimy wszechstronne szkolenia dostosowane zarówno pod względem tematyki, jak i poziomu do wymagań uczestników.

Inspekcje są prowadzone przez pracowników ICR Polska w całym zakresie wynikającym z naszych kompetencji technicznych, w szczególności w celu potwierdzenia spełnienia wymagań norm szczegółowych i wymagań dyrektyw.

Audit jest wykonywaną przez ICR Polska usługą pozwalającą w szybki i rzetelny sposób poddać kompleksowej ocenie dostawcę usług lub towarów dla przedsiębiorcy. Niezależność i potwierdzone kompetencje auditorów ICR Polska pozwalają w sposób obiektywny ocenić możliwości realizacji przez dostawcę powierzonych mu zadań zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami zlecającego przedsiębiorcy.

Ekspertyzy, Opinie

ICR Polska wykorzystując swoje doświadczenie w ocenie wyrobów elektronicznych, maszyn, dysponując wykwalifikowaną kadrą zaprasza do skorzystania z ekspertyz, opinii oraz analiz technicznych na rzecz m.in. urzędów administracji, firm ubezpieczających, producentów i importerów oraz osób fizycznych.

FCC / ISED

FCC – Federal Communications Commission – zajmuje się dopuszczeniem do użytkowania na terenie USA urządzeń komunikacyjnych takich jak radio, telewizja, urządzenia sieci bezprzewodowej czy urządzenia komunikacji satelitarnej.

ICR Polska wykonuje niezbędne badania urządzeń elektrycznych i elektronicznych w autoryzowanym przez FCC laboratorium oraz rejestruje wyrób z systemie.

IECEx

ICR Polska zapewnia badania, ocenę systemu produkcji i certyfikację wyrobów przeznaczonych do pracy w atmosferach potencjalnie wybuchowych w ramach ogólnoświatowego systemu IECEx w szerokim zakresie obejmującym większość stosowanych sposobów zabezpieczeń przeciwwybuchowych urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych.

Badania i ocenę systemu produkcji możemy wykonywać równolegle z działaniami wynikającymi z europejskiej dyrektywy ATEX.

UKCA

UKCA jest oznaczeniem produktów wprowadzanych na rynek w Wielkiej Brytanii (Anglii, Szkocji i Walii).

Oznakowanie UKCA ma zastosowanie do większości produktów wcześniej podlegających oznakowaniu CE. Wymagania techniczne (czasami określane jako „zasadnicze wymagania”), które muszą być spełnione dla oznakowania UKCA zależą od przepisów dotyczących konkretnego produktu.

Zgodność z tymi wymaganiami można również osiągnąć poprzez zastosowanie wyznaczonych norm (które Wielka Brytania wprowadziła w celu zastąpienia zharmonizowanych norm UE). Przestrzegając wyznaczonych norm, producenci mogą twierdzić, że „domniemywają zgodność” z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami, które mają zastosowanie do ich produktu.

Oznakowanie UKCA może być używane już teraz. Jednak, aby dać firmom czas na dostosowanie, w większości przypadków nadal będzie można używać oznakowania CE do godziny 23:00 w dniu 31 grudnia 2022 r.

Oferujemy Państwu ocenę zgodności wyrobów we współpracy z uznaną i zatwierdzoną Jednostką dla Zjednoczonego Królestwa (UKCA) w zakresie m.in. następujących przepisów:

– UK Radio Regulations – SI 2017/1206
– UK EMC Regulations – SI 2016/1091

Energy Star

Energy Star to międzynarodowy program mający na celu promowanie produktów energooszczędnych i zmniejszenie wydzielania gazów będących przyczyną efektu cieplarnianego.

Elementy programu Energy Star zostały przyjęte na jednolitym rynku europejskim, a także w Kanadzie, USA, Australii, Japonii i na Tajwanie.

Etykieta Energy Star na wyrobie daje producentom przewagę konkurencyjną na rynku międzynarodowym.

ICR Polska zapewnia wszechstronną pomoc przygotowaniu wyrobów do spełniania specyfikacji Energy Star, przede wszystkim badania i certyfikację.

EAC, KC i inne

Dla naszych Klientów – zwłaszcza działających na rynkach pozaeuropejskich – oferujemy certyfikację wyrobów: wg standardów FCC (USA i Kanada), na znak zgodności KC (Korea i kraje azjatyckie), IECEx dla wyrobów w wykonaniu przeciwwybuchowym i IECEE-CB (urządzenia elektryczne nN) oraz na potrzeby Euro-Azjatyckiej Unii Celnej (EAC).