• Szkolenia

  Szkolenia

 • Inspekcje, Audity

  Inspekcje, Audity

 • FCC

  FCC

 • IECEx

  IECEx

 • Energy Star

  Energy Star

 • EAC, KC i inne

  EAC, KC i inne

Szkolenia

Prowadzimy wszechstronne szkolenia dostosowane zarówno pod względem tematyki, jak i poziomu do wymagań uczestników.

Inspekcje są prowadzone przez pracowników ICR Polska w całym zakresie wynikającym z naszych kompetencji technicznych, w szczególności w celu potwierdzenia spełnienia wymagań norm szczegółowych i wymagań dyrektyw.

Audit jest wykonywaną przez ICR Polska usługą pozwalającą w szybki i rzetelny sposób poddać kompleksowej ocenie dostawcę usług lub towarów dla przedsiębiorcy. Niezależność i potwierdzone kompetencje auditorów ICR Polska pozwalają w sposób obiektywny ocenić możliwości realizacji przez dostawcę powierzonych mu zadań zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami zlecającego przedsiębiorcy.

FCC

FCC – Federal Communications Commission – zajmuje się dopuszczeniem do użytkowania na terenie USA urządzeń komunikacyjnych takich jak radio, telewizja, urządzenia sieci bezprzewodowej czy urządzenia komunikacji satelitarnej.

ICR Polska wykonuje niezbędne badania urządzeń elektrycznych i elektronicznych w autoryzowanym przez FCC laboratorium oraz rejestruje wyrób z systemie.

IECEx

ICR Polska zapewnia badania, ocenę systemu produkcji i certyfikację wyrobów przeznaczonych do pracy w atmosferach potencjalnie wybuchowych w ramach ogólnoświatowego systemu IECEx w szerokim zakresie obejmującym większość stosowanych sposobów zabezpieczeń przeciwwybuchowych urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych.

Badania i ocenę systemu produkcji możemy wykonywać równolegle z działaniami wynikającymi z europejskiej dyrektywy ATEX.

Energy Star

Energy Star to międzynarodowy program mający na celu promowanie produktów energooszczędnych i zmniejszenie wydzielania gazów będących przyczyną efektu cieplarnianego.

Elementy programu Energy Star zostały przyjęte na jednolitym rynku europejskim, a także w Kanadzie, USA, Australii, Japonii i na Tajwanie.

Etykieta Energy Star na wyrobie daje producentom przewagę konkurencyjną na rynku międzynarodowym.

ICR Polska zapewnia wszechstronną pomoc przygotowaniu wyrobów do spełniania specyfikacji Energy Star, przede wszystkim badania i certyfikację.

EAC, KC i inne

Dla naszych Klientów – zwłaszcza działających na rynkach pozaeuropejskich – oferujemy certyfikację wyrobów: wg standardów FCC (USA i Kanada), na znak zgodności KC (Korea i kraje azjatyckie), IECEx dla wyrobów w wykonaniu przeciwwybuchowym i IECEE-CB (urządzenia elektryczne nN) oraz na potrzeby Euro-Azjatyckiej Unii Celnej (EAC).