Skocz do treści
Strona główna » FCC / ISED

FCC / ISED

FCC – Federal Communications Commission

FCC – Federal Communications Commission – zajmuje się dopuszczaniem urządzeń komunikacyjnych takich jak radio, telewizja, urządzenie sieci bezprzewodowej, urządzenia komunikacji satelitarnej do użytkowania na terenie USA.

FCC stworzyła kryteria, które warunkują możliwość oznakowania wyrobu FCC i rejestracji jako wyrobu dopuszczonego do obrotu.

Wszystkie urządzenie radiowe podzielono na następujące grupy:

A: Nielicencjonowane urządzenia radiowe, w tym

A1: Nadajniki małej mocy działające na częstotliwościach poniżej 1 GHz (z wyjątkiem urządzeń o widmie rozproszonym), systemy alarmowe, urządzenie emitujące fale radiowe w sposób niezamierzony (np. komputery osobiste i powiązane urządzenia peryferyjne i urządzenia interfejsu telewizyjnego) oraz konsumenckie urządzenia ISM podlegające certyfikacji (np. kuchenki mikrofalowe, oświetlenie RF i inne konsumenckie urządzenia ISM).

A2: Nadajniki małej mocy pracujące na częstotliwościach powyżej 1 GHz, z wyjątkiem urządzeń o widmie rozproszonym.

A4: Urządzenia nielicencjonowanej krajowej infrastruktury informacyjnej (UNII) i nadajniki małej mocy wykorzystujące techniki rozproszonego widma.

B: Licencjonowany sprzęt radiowy.

B1: Komercyjne usługi mobilne w 47 CFR Części 20, 22 (komórkowe), 24, 25 i 27.

B2: Ogólne mobilne usługi radiowe w 47 CFR części 22 (niekomórkowe), 73, 74, 90, 95 i 97.

ICR Polska za pośrednictwem laboratorium ICR umożliwia przeprowadzenie badań a następnie certyfikację zakończoną uzyskaniem FCC Grant dla produktów, wymaganego przy wprowadzaniu ich na rynek U.S.

Udzielamy również wsparcia dla producentów w trakcie rejestracji w systemie FCC.


ISED – Innovation, Science and Economic Development Canada, the Directorate of Regulatory Standards (DRS) opracowuje normy techniczne, przepisy i procedury dotyczące urządzeń radiowych, urządzeń terminalowych oraz innych urządzeń powodujących zakłócenia użytkowanych na terenie Kanady.

ICR Polska, za pośrednictwem laboratorium ICR umożliwia przeprowadzenie badań a następnie certyfikację:

– urządzeń radiowych według specyfikacji RSS-xxx

– urządzeń powodujących zakłócenia według specyfikacji ICES-xxx

W celu uzyskania więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez email.