Skocz do treści
Strona główna » Dokumenty celno-importowe

Dokumenty celno-importowe

Oferujemy przegląd dokumentacji celno-importowej dla wyrobów wprowadzanych do obrotu na obszar:

  • Unii Europejskiej
  • Stanów Zjednoczonych
  • Kanady
  • Korei Południowej

Dla importerów i eksporterów proponujemy:

  • Identyfikację wymaganych dokumentów techniczno-konstrukcyjnych na zgodność z przepisami dot. wprowadzania do obrotu,
  • Identyfikację przepisów np. Dyrektyw, Rozporządzeń, norm krajowych i międzynarodowych mających zastosowanie do wyrobu,
  • Ocenę zgodności wybranych dokumentów np. Deklaracji Zgodności, Tabliczki Znamionowej, Instrukcji obsługi, Sprawozdań z badań przeprowadzonych przez zewnętrzne laboratorium,

Usługi realizujemy pod kątem zgodności z zasadami znakowania m.in. CE, FCC, ISED, KC.

Zapraszamy do kontaktu: icrpolska@icrqa.com

Usługa przeglądu dokumentacji celno-importowej nie wchodzi w zakres działalności wynikającej z  udzielonej ICR Polska akredytacji i notyfikacji (nie jest objęta zintegrowanym systemem zarządzania).