Skocz do treści

Kodeks sieciowy – przyłączanie jednostek wytwórczych do sieci elektroenergetycznych

Od 1 maja 2022 r. jest wymagane obligatoryjne stosowanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie:

  1. Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz.U. UE L 112/1 z 27.4.2016),
  2. Wymogów Ogólnego Stosowania wynikających z rozporządzenia komisji UE 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci – zatwierdzonych Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r.

 

ICR Polska na podstawie udzielonej przez PCA akredytacji AC197 jest jednostką certyfikującą, posiadającą kompetencje do oceny jednostek wytwórczych, według wyżej wymienionych wymagań.

Nasze Certyfikaty są wydawane na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem PTPiREE „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych” z dnia 28 kwietnia 2021r.

Zapraszamy producentów oraz importerów modułów wytwarzania energii do skorzystania  z naszych usług, tak aby oferowane produkty mogły być podłączane do sieci energetycznych na obszarze UE.

Skontaktuj się z ICR Polska

Zrób to, aby być co najmniej o krok przed konkurencją.

Program oceny zgodności sprzętu NC RfG (UE) 2016/631

Wniosek o przeprowadzenie oceny sprzętu (Rozporządzenie (UE) 2016/631)