Skocz do treści
Strona główna » Inspekcje i Audity

Inspekcje i Audity

Inspekcje

Inspekcje są prowadzone przez pracowników ICR Polska Sp. z o.o. w zakresie kompetencji jednostki, w szczególności celem potwierdzenia spełnienia wymagań norm szczegółowych i wymagań dyrektyw: maszynowej 2006/42/EC, niskonapięciowej 2014/35/EU, kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU i radiowej RED 2014/53/EU, stref zagrożonych wybuchem i urządzeń przeznaczonych do pracy w atmosferach potencjalnie wybuchowych ATEX 2014/34/EU oraz Kodeksu sieciowego – NC RfG (UE) 2016/631

Inspekcje mogą obejmować zarówno procesy produkcyjne, ich fragmenty lub wzajemne relacje, jak i wyroby końcowe lub podzespoły będące efektem takich procesów. Inspekcje są przeprowadzane na miejscu u Klienta, w miejscu produkcji w terminie zapewniającym możliwość oceny przebiegu procesu i weryfikacji jego efektów. Uzupełnieniem inspekcji mogą być badania wyrobów i ocena zgodności, w tym badania typu WE/UE.

Inspekcje pozwalają m.in.:

  • potwierdzić spełnianie wymagań niezbędnych do prowadzenia produkcji lub wdrożenia linii produkcyjnej;
  • potwierdzić spełnianie wymagań związanych z oznakowaniem wyrobów, np. CE, B, KC, ATEX.

Po przeprowadzeniu inspekcji Klient otrzymuje raport zawierający ocenę spełniania wymagań oraz konkretne rekomendacje dotyczące np. możliwości redukcji występujących ryzyk.

Podczas inspekcji prowadzonej przez ICR Polska Sp. z o.o. Klient jest na bieżąco informowany o jej przebiegu i cząstkowych obserwacjach a końcowy raport jest omawiany z Klientem.

Audity

Audit jest usługą wykonywana przez ICR Polska Sp. z o.o. pozwalającą w szybki i rzetelny sposób poddać kompleksowej ocenie dostawcę usług lub towarów dla przedsiębiorcy. Niezależność i potwierdzone kompetencje auditorów ICR Polska Sp. z o.o. pozwalają w sposób obiektywny ocenić możliwości realizacji przez dostawcę powierzonych mu zadań zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami zlecającego przedsiębiorcy.

Audit, indywidualnie dopasowywany do potrzeb i wymagań Klienta, jest najczęściej niezależnie przeprowadzoną oceną weryfikującą m.in.:

  • możliwości spełnienia specyficznych wymagań Klienta, właściwości technicznych wyrobów, wymagań organizacyjnych i/lub prawnych lub innych kryteriów narzuconych przez przedsiębiorstwo lub właściciela;
  • możliwości spełnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony danych osobowych (RODO) i ochrony informacji;
  • możliwości spełniania kryteriów programów jakościowych, np. LEAN, 6 Sigma, 5S, SMED, KAIZEN.

Audit  to elastyczne i kompleksowe rozwiązanie dla przedsiębiorców chcących:

  • zidentyfikować i wykorzystać szanse i zagrożenia związane z prowadzona działalnością i dostawami, jakie daje optymalizacja procesów wewnętrznych i zewnętrznych;
  • doskonalić procesy wewnętrzne i zewnętrzne, w tym procesy produkcji i/lub świadczonych usług;
  • zidentyfikować i skutecznie ograniczyć ryzyka występujące w działalności;
  • spełnić niezbędne do prowadzenia działalności wymagania techniczne i prawne, wytyczne kontrahentów i polityki wewnętrzne.

Po przeprowadzeniu auditu, Klient otrzymuje raport zawierający ocenę spełniania postawionych dostawcy wymagań oraz konkretne rekomendacje dotyczące np. możliwości lepszej alokacji zasobów, możliwości redukcji zagrożeń i wykorzystania szans związanych z dostawcą z uwzględnieniem mających wpływ innych zewnętrznych podmiotów lub wewnętrznych procesów.

Podczas auditu prowadzonego przez ICR Polska Sp. z o.o. Klient jest na bieżąco informowany o jego przebiegu i cząstkowych wynikach a końcowy raport jest omawiany z Klientem przy udziale dostawcy – na życzenie.