Перейти до вмісту
Головна сторінка " Інспекції та аудити

Інспекції та аудити

Інспекції

Інспекції проводяться працівниками ICR Polska Sp. z o.o. в межах компетенції суб'єкта господарювання, зокрема з метою підтвердження відповідності вимогам конкретних стандартів та вимогам наступних директив: машини 2006/42/ECнизьковольтний 2014/35/EUелектромагнітна сумісність EMC 2014/30/EU і червоне радіо 2014/53/EUвибухонебезпечні середовища та обладнання, призначене для використання у потенційно вибухонебезпечних середовищах ATEX 2014/34/EU та Мережевого кодексу - NC RfG (ЄС) 2016/631

Інспекції можуть охоплювати як виробничі процеси, їх фрагменти або взаємозв'язки, так і кінцеву продукцію або вузли, отримані в результаті таких процесів. Інспекції проводяться на об'єкті замовника, на місці виробництва, у час, що забезпечує можливість оцінити перебіг процесу та перевірити його наслідки. Інспекції можуть доповнюватися випробуваннями продукції та оцінкою відповідності, в тому числі випробуваннями типу ЄС/ЄС.

Інспекції дозволяють, серед іншого, проводити перевірки:

  • підтвердити, що вимоги, необхідні для виробництва або впровадження виробничої лінії, виконані;
  • підтвердити відповідність вимогам маркування продукції, наприклад, CE, B, KC, ATEX.

За результатами перевірки клієнт отримує звіт, що містить оцінку виконання вимог та конкретні рекомендації щодо, наприклад, можливості зниження ризиків.

Під час перевірки, яку проводить ICR Polska Sp. z o.o. Клієнт інформується про її хід та часткові зауваження, а остаточний звіт обговорюється з клієнтом.

Аудит

Аудит - це послуга, яку виконує ICR Polska Sp. z o.o., що дозволяє швидко і надійно оцінити постачальника послуг або товарів для підприємця комплексно. Незалежність і підтверджена компетентність аудиторів ICR Polska Sp. z o.o. дозволяють об'єктивно оцінити здатність постачальника виконувати покладені на нього завдання відповідно до очікувань і вимог підприємця-замовника.

Аудит, індивідуально пристосований до потреб і вимог клієнта, найчастіше є незалежною оцінкою, що перевіряє, серед іншого, достовірність інформації:

  • здатність відповідати конкретним вимогам замовника, технічним характеристикам продукції, організаційним та/або юридичним вимогам або іншим критеріям, встановленим компанією або власником;
  • здатність відповідати вимогам охорони здоров'я та безпеки, захисту навколишнього середовища, захисту персональних даних (RODO) та захисту інформації;
  • здатність відповідати критеріям програм якості, наприклад, LEAN, 6 Sigma, 5S, SMED, KAIZEN.

Аудит - це гнучке та комплексне рішення для підприємств, які бажають:

  • виявляти та використовувати можливості та загрози для бізнесу та надання послуг, що виникають внаслідок оптимізації внутрішніх та зовнішніх процесів;
  • вдосконалювати внутрішні та зовнішні процеси, включаючи виробничі процеси та/або послуги, що надаються;
  • виявляти та ефективно зменшувати ризики в бізнесі;
  • дотримуватися технічних та юридичних вимог, інструкцій підрядника та внутрішніх політик, необхідних для виконання робіт.

Після проведення аудиту клієнт отримує звіт, що містить оцінку виконання постачальником вимог та конкретні рекомендації, наприклад, як краще розподілити ресурси, як зменшити ризики та як скористатися можливостями, пов'язаними з постачальником, беручи до уваги впливові зовнішні зацікавлені сторони або внутрішні процеси.

Під час аудиту, що проводиться ICR Polska Sp. z o.o. Клієнт постійно інформується про його хід та часткові результати, а остаточний звіт обговорюється з клієнтом за участю постачальника - на вимогу.