Skocz do treści
Strona główna » IECEx

IECEx

 

Ogólnoświatowy system IECEx powstał w celu ułatwienie międzynarodowego handlu sprzętem i usługami do użytku w atmosferach wybuchowych (urządzenia/wyroby Ex), przy zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa. System ten zapewnia m.in.:

 

 • ograniczenie kosztów badań i certyfikacji dla producenta;
 • skrócenie czasu procesu wprowadzania wyrobu na rynek;
 • jedną, ogólnodostępną międzynarodową bazę danych wyrobów Ex;
 • jednolite kryteria oceny i weryfikacji wyrobów niezależnie od miejsca produkcji i użytkowania.

Więcej informacji na temat całego zakresu działań organizacji IECEx można znaleźć na stronie https://www.iecex.com/

Urządzenia Ex są przeznaczone do pracy w atmosferach wybuchowych, czyli w obszarach/strefach, w których mogą występować łatwopalne ciecze, pary, gazy lub pyły w ilościach wystarczających do spowodowania pożaru lub wybuchu.

Obecnie strefy takie występują zarówno w zakładach produkcyjnych wielu gałęzi przemysłu, jak i zakładach usługowych lub magazynowych, np.:

 • górnictwo oraz zakłady związane z przesyłaniem i magazynowaniem węgla
 • stacje tankowania samochodów lub samolotów, stacje benzynowe
 • rafinerie ropy naftowej, platformy wiertnicze i zakłady przetwórcze
 • zakłady przetwórstwa chemicznego
 • zakłady farmaceutyczne
 • przemysł poligraficzny, wytwarzanie papieru i tekstyliów
 • sale operacyjne szpitali
 • lakiernie i malarnie
 • zakłady przetwarzania biomasy
 • oczyszczalnie ścieków
 • gazociągi i centra dystrybucyjne
 • zakłady przetwarzania i przechowywania ziarna
 • zakłady obróbki drewna
 • rafinerie cukru
 • warsztaty obróbki materiałów metalowych, zwłaszcza aluminium

ICR Polska zapewnia badania, ocenę systemu produkcji i certyfikację wyrobów przeznaczonych do pracy w atmosferach potencjalnie wybuchowych o ogólnoświatowym zasięgu w ramach systemu IECEx.

Badania i ocenę systemu produkcji możemy wykonywać równolegle z działaniami wynikającymi z europejskiej dyrektywy ATEX.

Zapewniamy szeroki zakres badań obejmujący większość stosowanych sposobów zabezpieczeń przeciwwybuchowych urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych.