Pereiti prie turinio
Pradžia " Produkto sertifikavimas " ATEX 2014/34/ES - įranga, veikianti potencialiai sprogioje aplinkoje

ATEX 2014/34/ES - įranga, veikianti potencialiai sprogioje aplinkoje

ATEX direktyvoje pateikiami esminiai reikalavimai produktams, skirtiems naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje. Produktai suskirstyti į grupes:

 • I grupė - įranga, skirta naudoti požeminėse kasyklose ir antžeminėse kasyklų dalyse, kuriose gresia sprogimo pavojus.
 • II grupė - bendrosios paskirties įranga.

Šioje grupėje gali būti 3 kategorijų įranga:

 1.  apima įrangą, suprojektuotą taip, kad ji galėtų veikti pagal gamintojo nustatytus veikimo parametrus ir užtikrintų labai aukštą apsaugos lygį; šiai kategorijai priskiriama įranga yra skirta naudoti tose vietose, kuriose nuolat, dažnai arba ilgą laiką susidaro sprogiosios atmosferos, kurias sukelia oro ir dujų, garų, rūko arba oro ir dulkių mišiniai; šiai kategorijai priskiriama įranga turi užtikrinti reikalaujamą apsaugos lygį net ir įvykus retiems su įranga susijusiems incidentams, ir jai būdingos nepriklausomos apsaugos priemonės, kad reikalaujamas apsaugos lygis būtų užtikrintas net ir įvykus dviem vienas nuo kito nepriklausomiems gedimams.
 2. įranga suprojektuota taip, kad galėtų veikti pagal gamintojo nustatytus veikimo parametrus ir užtikrintų aukštą apsaugos lygį; šios kategorijos įranga skirta naudoti tose vietose, kuriose kartais gali atsirasti sprogių dujų, garų, rūko ar oro ir dulkių mišinių sukelta aplinka; su šios kategorijos įranga susijusios apsaugos priemonės užtikrina reikiamą apsaugos lygį net esant dažniems trikdžiams ir įrangos gedimams, kurie būdingi įrangos įrengimo vietai.
 3. įranga, suprojektuota taip, kad galėtų veikti pagal gamintojo nustatytus veikimo parametrus ir užtikrinti įprastą apsaugos lygį; šios kategorijos įranga skirta naudoti tose vietose, kuriose dujų, garų, rūko ar oro ir dulkių mišinių sukelta sprogioji aplinka yra mažai tikėtina, o jei ir atsiranda, tai labai retai ir tik trumpą laiką; šios kategorijos įranga užtikrina reikiamą apsaugos lygį įprasto veikimo metu.

Tik II grupės 3 kategorijos įrangai ir neelektrinei 2 arba M2 kategorijos įrangai gamintojas gali taikyti vidinę gamybos kontrolę (A modulis).

Kitais atvejais atitiktį turi patvirtinti notifikuotoji įstaiga. Galimi šie sprendimai:

 • 1 arba M1 kategorijos prietaisams: 
  EB tipo tyrimas (B modulis) kartu su gaminio patikra pagrįsta atitiktimi tipui (F modulis) arba kartu su gamybos proceso kokybės užtikrinimu pagrįsta atitiktimi tipui (D modulis);
 • 2 arba M2 kategorijos elektros įrangai ir vidaus degimo varikliams: 
  EB tipo tyrimas (B modulis) kartu su atitikties tipui patvirtinimu, pagrįstu gaminio kokybės užtikrinimu (E modulis), arba kartu su atitikties tipui patvirtinimu, pagrįstu vidine gamybos kontrole ir prižiūrimu gaminio bandymu (C1 modulis);
 • visų kategorijų įrangai:
  atitikties patvirtinimas remiantis vieneto patikra (G modulis).

Įrangos ženklinime pateikiama informacija apie pačios įrangos charakteristikas, naudojamas saugos priemones ir sistemas, taip pat apie eksploatavimo sąlygas, t. y. sprogimo pavojaus zoną, aplinkos temperatūros diapazoną arba jungiamąją įrangą.

Teigiamas privalomasis gaminio įvertinimas dėl jo darbo potencialiai sprogioje aplinkoje apibendrinamas tikrinant gaminio ženklinimą ir išduodant ES tipo tyrimo sertifikatą (ES tipo sertifikatas) ir (arba) kokybės užtikrinimo pranešimą (QAN) pagal standartą EN ISO/IEC 80079-34.

Skaityti daugiau:

 ATEX atitikties vertinimo programa (2014/34/ES) + techninių specifikacijų sąrašas

 Paraiška_Paraiška_Privalomasis vertinimas

Paraiška gamybos proceso ir (arba) produkto kokybei patvirtinti

Prašymas dėl įrašų saugojimo (2014/34/ES - A1 modulis)