Pereiti prie turinio
Pradžia " Viešieji dokumentai

Viešieji dokumentai

 KOKYBĖS POLITIKA

 Nešališkumo deklaracija

Notifikuotosios įstaigos politika 2703 dėl CE ženklinimo

P-10 Skundų ir apeliacijų priėmimas, vertinimas ir sprendimų dėl jų priėmimas

 Informacija pareiškėjams

Sertifikatų ir atitikties ženklų naudojimo taisyklės

Produktų sertifikavimo programos:

 MD atitikties vertinimo programa (2006/42/EB) + techninių specifikacijų sąrašas

EMC atitikties vertinimo programa (2014/30/ES) + techninių specifikacijų sąrašas

 RED atitikties vertinimo programa (2014/53/ES) + techninių specifikacijų sąrašas

 ATEX atitikties vertinimo programa (2014/34/ES) + techninių specifikacijų sąrašas

BSP/DRON atitikties vertinimo programa ((ES) 2019/945) + techninių specifikacijų sąrašas

NC įrangos atitikties vertinimo programa RfG (ES) 2016/631

 Savanoriška produktų sertifikavimo programa

Sistemų sertifikavimo programos:

QMS 13485 sertifikavimo programa

Sertifikavimo paraiškos:

  • produktai:

Paraiška_Paraiška_Savanoriškas sertifikavimas

 Paraiška_Paraiška_Privalomasis vertinimas

Prašymas dėl įrašų saugojimo (2014/34/ES - A1 modulis)

Įrangos vertinimo paraiška (Reglamentas (ES) 2016/631)

Jei naudojami dokumentai skirtingomis kalbomis, ICR Lenkija patvirtina jų turinio ir prasmės atitiktį.

  • sistemos:

 Sistemos sertifikavimo paraiška

Prašymas perduoti valdymo sistemos sertifikavimą

Paraiška gamybos proceso ir (arba) produkto kokybei patvirtinti (ATEX)