Pereiti prie turinio
Pradžia " Produkto sertifikavimas " CE ženklinimas

CE ženklinimas

Užtikrinti klientams ir naudotojams rinkoje esančių gaminių saugų naudojimą - nuo įsigijimo iki utilizavimo - yra pagrindinė prievolės ženklinti gaminius CE ženklu ir gamintojo (importuotojo) išduotos atitikties deklaracijos esmė. Atitikties deklaracija - tai patvirtinimas, kad gamintojas atliko gaminio atitikties esminiams Europos Sąjungos direktyvų ir (arba) reglamentų reikalavimams vertinimą. Daugelio gaminių atitikties deklaraciją turi patvirtinti kompetentinga, nepriklausoma nuo gamintojo ir (arba) importuotojo įstaiga, vadinamoji notifikuotoji įstaiga - tuomet tai vadinama privalomuoju sertifikavimu. Kitiems gaminiams sertifikatas yra savanoriškas, papildomas - naudingas tiek gamintojui, tiek galutiniam naudotojui - gaminio savybių patvirtinimas, užtikrinantis jo saugų naudojimą ir mažiausią poveikį aplinkai.

ICR Polska Sp. z o. o. yra Lenkijos akreditacijos centro (PCA) akredituota gaminių sertifikavimo įstaiga - akreditacijos numeris AC 197. Ji taip pat yra Europos notifikuotoji įstaiga (NB Nr. 2703) direktyvoms, kurių visapusišką atitikties vertinimą atliekame: mašinų saugos MD (2006/42/EB); elektromagnetinio suderinamumo EMC (2014/30/ES); RED radijo įrenginiai (2014/53/UE); elektros įrenginiai, veikiantys potencialiai sprogioje aplinkoje ATEX (2014/34/UE).

Jei gamybos sistema buvo įvertinta dalyvaujant notifikuotajai įstaigai, šalia CE ženklo nurodomas tos įstaigos identifikacinis numeris. Toks vertinimas privalomas pagal ATEX direktyvą 2014/34/ES ir MDR reglamentą (ES)2017/745.

Kviečiame susisiekti su mumis dėl išsamesnės informacijos.