Pāriet uz saturu
Mājas lapa " Produktu sertifikācija " CE marķējums

CE marķējums

Nodrošināt klientiem un lietotājiem tirgū pieejamo izstrādājumu lietošanas drošību - no iegādes līdz utilizācijai - ir galvenā ideja, kas ir pamatā pienākumam uzlikt uz izstrādājumiem CE marķējumu un ražotāja/importētāja izdotu atbilstības deklarāciju. Atbilstības deklarācija ir apliecinājums tam, ka ražotājs ir novērtējis ražojuma atbilstību Eiropas Savienības direktīvu un/vai regulu pamatprasībām. Daudziem ražojumiem atbilstības deklarācija ir jāapstiprina kompetentai, neatkarīgai, no ražotāja/importētāja neatkarīgai iestādei, tā sauktajai paziņotajai iestādei - tad to sauc par obligāto sertifikāciju. Citiem ražojumiem sertifikāts ir brīvprātīgs, papildu - izdevīgs gan ražotājam, gan galalietotājam - izstrādājuma īpašību apliecinājums, kas nodrošina tā drošu lietošanu un minimālu ietekmi uz vidi.

ICR Polska Sp. z o. o. ir Polijas akreditācijas centra (PCA) akreditēta produktu sertifikācijas iestāde - akreditācijas numurs AC 197. Tā ir arī Eiropas paziņotā iestāde (NB Nr. 2703) direktīvām, kurām mēs veicam pilnīgu atbilstības novērtēšanu: mašīnu drošums MD (2006/42/EK); elektromagnētiskā saderība EMC (2014/30/ES); RED radioiekārtas (2014/53/UE); elektroiekārtas, kas darbojas sprādzienbīstamā vidē ATEX (2014/34/UE).

Ja ražošanas sistēmas novērtējums ir veikts, iesaistot pilnvaroto iestādi, blakus CE zīmei ir norādīts šīs iestādes identifikācijas numurs. Šāds novērtējums ir obligāts saskaņā ar ATEX direktīvu 2014/34/ES un MDR regulu (ES)2017/745.

Aicinām Jūs kontaktēties ar mums, lai uzzinātu vairāk.