Pāriet uz saturu
Mājas lapa " Dalība

Dalība

REDCA

REDCA (Radioiekārtu direktīvas atbilstības asociācija) -
Paziņoto iestāžu asociācija saskaņā ar RED direktīvu

REDCA ir izveidota saskaņā ar Radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES (RED) prasībām, jo īpaši 26. panta 11. punktā un 38. pantā noteiktajām atbilstības prasībām paziņotajām struktūrām.
REDCA ir forums visiem, kas interesējas par radioiekārtu atbilstību noteikumiem un tehniskajiem standartiem Eiropas Ekonomikas zonā, kā arī valstīs, kuras ir noslēgušas savstarpējas atzīšanas līgumu ar ES, piemēram, ASV, Kanādā, Japānā, Jaunzēlandē un Austrālijā. Tās dalībnieki galvenokārt ir paziņotās struktūras.
Asociācijas locekļi divas reizes gadā tiekas EVA. Sanāksmju laikā tiek izstrādātas kopējas nostājas attiecībā uz Eiropas Komisiju, ECC, ETSI, ADCO RED un MRA.

ExNB 

ExNB (ATEX paziņoto institūciju Eiropas koordinācijas grupa) -
ATEX paziņoto institūciju Eiropas koordinācijas grupa

ExNB ir izveidota saskaņā ar Direktīvas 2014/34/ES par sprādzienbīstamā vidē lietojamām iekārtām un aizsardzības sistēmām (ATEX) prasībām, jo īpaši 21.11. panta un 33. panta prasībām par atbilstību paziņotajām struktūrām.
ExNB grupa nodrošina, ka visas paziņotās iestādes strādā saskaņā ar vienotām pamatnostādnēm. Šīs vadlīnijas, par kurām vienojas dalībnieku sanāksmēs, grupas sekretariāts publicē skaidrojumu lapās.

TEAM -NB, Eiropas Medicīnisko ierīču paziņoto institūciju asociācija tika dibināta 2001. gadā.
Šobrīd asociācijā ir vairāk nekā 40 biedru no 20 dažādām valstīm.

Šī asociācija veicina augstus standartus un aizsargā paziņoto iestāžu intereses.

 

Starptautiskās Elektrotehniskās komisijas sistēma sertifikācijai saskaņā ar standartiem, kas attiecas uz iekārtām, kuras paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (IECEx sistēma)

Vispasaules IECEx sistēma tika izveidota, lai atvieglotu starptautisko tirdzniecību ar iekārtām un pakalpojumiem, kas paredzēti lietošanai sprādzienbīstamā vidē (Ex iekārtas/produkti), vienlaikus saglabājot nepieciešamo drošības līmeni.

 

ICR Polijas pārstāvji aktīvi piedalās šādu PKN tehnisko komiteju darbā:

 

 • KT 11 par telekomunikācijām
 • KT 19 Aviācija un kosmoss
 • KT 56 par rotējošām elektriskajām mašīnām un rokas un portatīvajiem elektriskajiem darbarīkiem
 • KT 63 par patērētāju elektroiekārtām
 • KT 64 par elektroiekārtām sprādzienbīstamā vidē
 • KT 67 par medicīnas elektroiekārtām
 • KT 104 par elektromagnētisko savietojamību
 • KT 158 par mašīnu un tehnisko iekārtu drošību un ergonomiku - vispārīgi jautājumi
 • KT 177 bruņojuma un militārā aprīkojuma projektēšanai un ražošanai
 • KT 247 par medicīnas materiāliem un biomateriāliem
 • TC 269 par ķīmisko drošību
 • KT 304 par elektroenerģijas piegādes sistēmas aspektiem