Pāriet uz saturu

Standartā EN 14065 ir aprakstīti principi, kas jāievēro, izstrādājot vadības sistēmu, lai nodrošinātu tekstilizstrādājumu mikrobioloģisko kvalitāti pēc veļas apstrādes. Saskaņā ar šo standartu izveidotā sistēma atbilst procesa pieejai, kas pazīstama no ISO 9001, izņemot 7.3. punkta prasības. 2002. gada 20. novembrī Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) izveidoja standartu EN 14065, kas sākotnējā versijā tika ieviests Polijas standartu kopumā 2003. gadā, savukārt Polijas Standartizācijas komiteja standarta poļu versiju ieviesa 2005. gada aprīlī. RABC (riska analīze un biokontaminācijas kontrole) ir Eiropas standarts, kas attiecas uz tradicionālajām veļas mazgātavām, kurās izmanto ūdeni, kā arī tām, kuras darbojas saskaņā ar tā saukto "tīrās telpas" koncepciju.

EN 14065 priekšrocības:

  • nodrošināt higiēnas apstākļus personālam,
  • nodrošināt pareizus higiēnas apstākļus mazgājamajiem tekstilizstrādājumiem,
  • nodrošināt atbilstību likumiem un noteikumiem,
  • rūpes par pakalpojumu kvalitāti un higiēnas apstākļiem klientiem,
  • atvieglot piekļuvi jauniem klientiem un biznesa partneriem,
  • risinājums uzņēmumiem, kuriem nepieciešama RABC sertifikācija,
  • uzņēmuma konkurētspējas palielināšana, ieviešot un sertificējot RABC sistēmu.