VIII 2019

Uzyskaliśmy uprawnienia do przyznawania prawa do oznaczania wyrobów etykietą Energy Star.

Elementy programu Energy Star zostały przyjęte na jednolitym rynku europejskim, a także w Kanadzie, USA, Australii, Japonii i na Tajwanie.

Specyfikacje Energy Star dla poszczególnych wyrobów są ustalane przez EPA i dotyczą m.in.:

 

  • komputerów
  • serwerów
  • urządzeń peryferyjnych
  • wyrobów oraz systemów ogrzewania, chłodzenia i klimatyzacji
  • elektroniki domowej
  • sprzętu do obrazowania (telewizory, projektory)
  • oświetlenia
  • nowych domów

ICR Polska zapewnia wszechstronną pomoc przy przygotowaniu wyrobów do spełniania specyfikacji Energy Star, przede wszystkim badania i certyfikację.

VI 2019

Uczestniczyliśmy w inspekcji kopalni na poziomie -355 metrów w Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu. Nasi pracownicy/specjaliści mieli okazję zapoznać się bezpośrednio z wyposażeniem Ex przeznaczonym do pracy w strefie 20.

 

V 2019

Rozszerzenie zakresu akredytacji o dodatkowe normy zharmonizowane z dyrektywami EMC (2014/30/EU) – kompatybilność elektromagnetyczna i RED (2014/53/EU) – urządzenia radiowe.

Nowy, aktualny pełen zakres akredytacji dla certyfikacji wyrobów jest dostępny tutaj.