News

VIII 2020

Rozpoczęliśmy proces uzyskania statusu jednostki notyfikowanej w zakresie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.… Read More »VIII 2020

IV 2020

W naszych laboratoriach wykonujemy następujące badania i testy wyrobów medycznych zgodnie z normami serii ISO 10993: mutagenności: bakteryjny test mutacji powrotnych badania in vitro aberracji… Read More »IV 2020

II 2020

W dniach 19-20 lutego 2020 r. w siedzibie ICR Polska w Warszawie odbyła się pozytywnie zakończona ocena naszej jednostki certyfikującej w ramach ogólnoświatowego systemu IECEx.… Read More »II 2020

XI 2019

Informujemy, że jako jedyna jednostka certyfikująca w Polsce mamy akredytację dla certyfikacji pras hydraulicznych, pneumatycznych i mechanicznych zgodnie z normami: PN-EN ISO 16092-1:2018-03 [idt EN… Read More »XI 2019

X 2019

Oferujemy usługę certyfikacji dobrowolnej Bezzałogowych Statków Powietrznych (DRON). Certyfikacja jest potwierdzeniem spełniania przez wyrób obecnie obowiązujących wymagań prawnych i technicznych. Weryfikowane są m.in. warunki eksploatacji,… Read More »X 2019

IX 2019

  W dniach 23 – 27 września 2019 r. uczestniczyliśmy w corocznym spotkaniu jednostek działających w systemie IECEx, które tym razem odbyło się w Dubaju.… Read More »IX 2019

VIII 2019

Uzyskaliśmy uprawnienia do przyznawania prawa do oznaczania wyrobów etykietą Energy Star. Elementy programu Energy Star zostały przyjęte na jednolitym rynku europejskim, a także w Kanadzie,… Read More »VIII 2019

VI 2019

Uczestniczyliśmy w inspekcji kopalni na poziomie -355 metrów w Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu. Nasi pracownicy/specjaliści mieli okazję zapoznać się bezpośrednio z wyposażeniem Ex przeznaczonym… Read More »VI 2019

V 2019

Rozszerzenie zakresu akredytacji o dodatkowe normy zharmonizowane z dyrektywami EMC (2014/30/EU) – kompatybilność elektromagnetyczna i RED (2014/53/EU) – urządzenia radiowe. Nowy, aktualny pełen zakres akredytacji… Read More »V 2019