Skip to content
Strona główna » Local job offers

Local job offers

 

Management Systems Certification Specialist 

OPIS STANOWISKA:

– organizowanie i prowadzenie zapisów z procesów certyfikacji i nadzoru
– pozyskiwanie i współpraca z klientami
– współpraca i nadzór nad auditorami/ekspertami
– współpraca z klientami krajowymi i zagranicznymi

WYMAGANIA:

– wykształcenie wyższe o profilu technicznym
– min. 2 lata doświadczenia pracy na podobnym stanowisku, lub na stanowisku technicznym w obszarze produkcji, projektowania lub badań
– znajomość norm serii ISO 9001, 14001, 13485
– znajomość języka angielskiego wystarczająca do oceny dokumentacji technicznej wyrobu, kontaktu z klientami
– znajomość norm ISO/IEC 17021 i ISO/IEC 17065 będzie dodatkowym atutem

OFERUJEMY:

– zatrudnienie na umowę lub B2B
– pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie i uczestniczenie w ciekawych projektach
– elastyczne godziny rozpoczynania pracy (pomiędzy 7.00 – 8.30),
– możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku ekspertów w miłej atmosferze,
– szkolenia specjalistyczne do utrzymania i rozwoju uprawnień
– wynagrodzenie adekwatne do kompetencji


Medical Device Certification Specialist 

OPIS STANOWISKA:

– prowadzenie usług certyfikacyjnych – audity, inspekcje, oceny dokumentacji, szkolenia,
– prowadzenie zapisów w bazie, rejestrach z realizowanych usług,
– obsługa klientów krajowych i zagranicznych,
– współpraca z auditorami, ekspertami, laboratoriami w zakresie prowadzonych projektów
– uczestniczenie w spotkaniach z klientami i prowadzenie spotkań informacyjnych

WYMAGANIA:

– wykształcenie wyższe na kierunkach technicznych
– min. 2 lata doświadczenia pracy w laboratorium, projektowaniu, produkcji, ocenie zgodności wyrobów (CE) lub certyfikacji
– znajomość przepisów dot. wyrobów medycznych np. MDD, IVDD, ISO 13485
– znajomość języka angielskiego wystarczająca do oceny dokumentacji technicznej wyrobu, kontaktu z klientami
– znajomość norm ISO/IEC 17021 i ISO/IEC 17065 będzie dodatkowym atutem.

OFERUJEMY:

– zatrudnienie na umowę lub B2B
– pracę o charakterze stacjonarnym lub mieszanym – do uzgodnienia z kandydatem,
– elastyczne godziny rozpoczynania pracy (pomiędzy 7.00 – 8.30),
– możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku ekspertów w miłej atmosferze,
– szkolenia specjalistyczne do utrzymania i rozwoju uprawnień


Wysyłając swoją aplikację, prosimy o zamieszczenie w niej pisemnej zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez ICR Polska Sp. z o. o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego. Niezależnie od powyższego informujemy, iż Administrator danych zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami spełniającymi kryteria określone w ogłoszeniu. Jednocześnie przedstawiamy Państwu informacje odnośnie do przetwarzania Państwa danych osobowych w naszych rekrutacjach obywającego się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO:
1. Administratorem Państwa danych osobowych wskazanych w dokumentach aplikacyjnych jest ICR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-944, Plac Przymierza 6, zwana dalej Administratorem danych.
2. Administrator danych oświadcza, że odpowiada za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do realizacji praw, przysługujących Państwu.
3. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować pod adresem: icrpolska@icrqa.com
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z nawiązaniem współpracy.
5. Podanie przez Państwa w dostarczonym liście motywacyjnym, CV i/lub innych dokumentach danych osobowych takie, jak imiona i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (adres do korespondencji) oraz informacje o wykształceniu i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne, jednakże niezbędne i konieczne w celu rekrutacji.  Dane te będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1. lit.b) RODO oraz art.22(1) §1. Kodeksu pracy.
6. Podanie przez Państwa pozostałych danych, takich jak adres e-mailowy, numer telefonu kontaktowego, czy zdjęcie umieszczone na CV (wizerunek) jest dobrowolne i ich przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie Państwa zgody udzielonej na podstawie art.6 ust.1 lit.a) RODO.
7. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest ICR Polska Sp. z o.o. oraz upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora danych, przeprowadzający proces rekrutacji.
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy, licząc od ich wpłynięcia.
9. Za Państwa zgodą, przekazane dane będą przechowywane dla celów dalszych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, licząc od daty wyrażenia takiej zgody.
10. W zakresie i na zasadach wskazanych w RODO posiadają Państwo w dowolnym momencie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu i prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
11. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
12. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych bądź zgłoszenia żądania usunięcia danych pozyskanych w toku rekrutacji należy zwracać się pisemnie kierując wiadomość na adres siedziby Administratora danych lub e-mail: icrpolska@icrqa.com
13. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
14. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w taki sposób, że w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa sytuację.
15. Państwa dane nie będą profilowane.
16. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy.