Aktualności

I 2019

Rozszerzenie zakresu akredytacji o dodatkowe normy dla wyrobów medycznych – szczegółowy zakres akredytacji (AC 197) dostępny na naszej stronie w zakładce akredytacje lub na stronie Polskiego Centrum Akredytacji.

X 2018

ICR Polska została jednostką notyfikowaną w zakresie dyrektywy ATEX (2014/34/EU) dot. urządzeń i systemów przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

VI 2018

Udzielenie akredytacji do certyfikacji na zgodność z ISO 13485:2016

III 2018

ICR Polska została jednostką notyfikowaną w zakresie dyrektywy RED (2014/34/EU) dot. urządzeń radiowych.