X 2020

Szanowni Państwo,
W uzupełnieniu do komunikatu ICR Polska z dnia 27.03.2020 zamieszczonego na stronie https://icrpolska.com/2020/03/27/iii-2020/, informujemy, iż zostały unieważnione kolejne numery certyfikatów zamieszczone w Załączniku.
Wnioskodawcy są proszeni o bezpośredni kontakt na adres icrpolska@icrqa.com celem wydania w uzasadnionych przypadkach dokumentu potwierdzającego zgodność na nowym wzorze graficznym i pod nowym numerem.
Jednocześnie informujemy, że wykaz certyfikatów unieważnionych oraz wcześniej zidentyfikowanych jako fałszywe zostanie przekazany do organów celnych i nadzoru rynku celem skutecznego wyeliminowania zjawiska nielegalnego posługiwania się certyfikatami.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

IX 2020

Informujemy, że zostaliśmy oficjalnie uznani jako jednostka certyfikująca ExCB w schemacie IECEx – ogólnoświatowym dobrowolnym systemie potwierdzania poprawnej konstrukcji urządzeń przeciwwybuchowych.

Obecnie oferujemy badania (ExTR) i pełne działania certyfikacyjne (Ex CoC), w tym audyty jakości systemu produkcji QAR.

Aktywnie działające od 20 lat IECEx jest organizacją zrzeszającą 61 jednostek z 35 krajów, zajmujących się oceną zgodności i certyfikacją wyrobów przeznaczonych do pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
ICR Polska jest obecnie jedną z trzech takich jednostek w Polsce.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

IV 2020

W naszych laboratoriach wykonujemy następujące badania i testy wyrobów medycznych zgodnie z normami serii ISO 10993:

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

III 2020

Dear Sirs,

ICR Polska informs that:

– since 26th March, ICR Polska stopped accepting new certification inquiries in scope of covid-19 related products,
– all certificates issued by ICR Polska within the scope of covid-19 related products are voluntary basis
– voluntary certificates are not required by any legal act and are not equal to conformity assessment procedures restricted for notified bodies in that scope
– voluntary certificate is not obligatory to import goods to EU market
– voluntary certificate does not entitle manufacturer to affix CE mark on its product
– CE mark is designed to be placed on the product according to EU relevant regulation after fulfilling product applicable essential requirements
– all issued certificates in period of 1st – 26th March 2020 in scope of products related to Covid-19 has been withdrawn and ICR Polska is processing their re-issue on new certificate template and new identification numbers
– ICR Polska decided to conduct process of withdrawn and re-issue due to number of invalid or fake certificates and to make full clarification to certificate user about its condition and scope by re-editing its content
– from March 26th, following stamp is no longer in use in ICR Polska certificates

status of certificate can be check: https://cert.icrpolska.com
online database is in its developmental stage, hence it may miss information and not does not contain all data about certificate requires for identification.
ICR Polska upgrades database on regular basis, yet certificate validity can be also confirmed through: icrpolska@icrqa.com

– ICR Polska has upload valid voluntary certificate template and examples of invalid certificates, that pretend to be issue by ICR Polska:
https://icrpolska.com/dokumenty-publiczne/ 

certificates issued according to test report provided by China supplier Shanghai MICEZ Equipment Testing & Technical Co., Ltd. has not been re-issued and remains invalid or fake

– ICR Polska upload all certificates recognized as fake or invalid to online database

II 2020

W dniach 19-20 lutego 2020 r. w siedzibie ICR Polska w Warszawie odbyła się pozytywnie zakończona ocena naszej jednostki certyfikującej w ramach ogólnoświatowego systemu IECEx.

 

IECEx jest organizacją zrzeszającą 58 najlepszych jednostek z 28 krajów, zajmujących się oceną zgodności i certyfikacją wyrobów przeznaczonych do pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej. ICR Polska jest obecnie jedną z trzech takich jednostek w Polsce.
Podczas auditu rozszerzyliśmy nasze uprawnienia, dzięki czemu możemy zaoferować badania i certyfikację zarówno w zakresie europejskiej dyrektywy ATEX, jak i ogólnoświatowego systemu IECEx.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

XI 2019

Informujemy, że jako jedyna jednostka certyfikująca w Polsce mamy akredytację dla certyfikacji pras hydraulicznych, pneumatycznych i mechanicznych zgodnie z normami:

PN-EN ISO 16092-1:2018-03 [idt EN ISO 16092-1:2018]
PN-EN ISO 16092-3:2018-05 [idt EN ISO 16092-3:2018]

Normy te są zharmonizowane z dyrektywą maszynową MD – 2006/42/WE  i całkowicie zastępują normy poprzednie
PN-EN 692+A1:2010 [idt EN 692:2005+A1:2009]
oraz
PN-EN 693+A2:2012 [idt EN 693:2001+A2:2011]

X 2019

Oferujemy usługę certyfikacji dobrowolnej Bezzałogowych Statków Powietrznych (DRON).

Certyfikacja jest potwierdzeniem spełniania przez wyrób obecnie obowiązujących wymagań prawnych i technicznych. Weryfikowane są m.in. warunki eksploatacji, wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Certyfikacji dobrowolnej mogą być poddane DRONy o wadze całkowitej do 25 kg, sterowane zarówno w zasięgu wzroku (VLOS), jak i z wykorzystaniem kamery znajdującej się na pokładzie DRONa (BVLOS).

IX 2019

 

W dniach 23 – 27 września 2019 r. uczestniczyliśmy w corocznym spotkaniu jednostek działających w systemie IECEx, które tym razem odbyło się w Dubaju. Razem z innymi czołowymi jednostkami w dziedzinie badań i certyfikacji wyrobów Ex ustaliliśmy wspólne zasady oceny i wytyczne do badań na najbliższy rok.

 

Więcej szczegółów na temat spotkania można znaleźć na stronie IECEx