Skip to content
Mājas lapa " Ziņas " V 2019

V 2019

Tags:

Rozszerzenie zakresu akredytacji o dodatkowe normy zharmonizowane z dyrektywami EMC (2014/30/EU) – kompatybilność elektromagnetyczna i RED (2014/53/EU) – urządzenia radiowe.

Nowy, aktualny pełen zakres akredytacji dla certyfikacji wyrobów jest dostępny šeit.