Skip to content
Koduleht " Uudised " I 2021

I 2021

Meeldetuletuseks, et 31. detsembril 2020. ELi liikmesriikide olemasolevad siseriiklikud eeskirjad ja menetlused, mis on suunatud mehitamata õhusõidukite (droonide) tsiviilkasutusele, on kaotanud kehtivuse. Need on ühtlustatud ja asendatud

  • Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/947 24. mai 2019. mehitamata õhusõidukite käitamise eeskirjade ja menetluste kohta
  • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/945 alates 12. märtsist 2019. mehitamata õhusõidukite ja kolmandatest riikidest pärit mehitamata õhusõidukite käitajate kohta

Euroopas vastutab Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (EASA) nende lennundusnormide täitmise järelevalve eest, samas kui Poolas vastutab otsese järelevalve eest tsiviillennundusamet.

ICR Poola jätkab mehitamata õhusõidukite vabatahtlikku sertifitseerimist.

Samuti aitame teil saada EASA/ULC pädevustunnistuse, mida tunnustatakse kogu Euroopas, et lennata A1/A3 avatud kategooria droone.

Kui olete huvitatud, võtke palun ühendust icrpolska@icrqa.com