Skip to content
Koduleht " Uudised " IV 2021

IV 2021

Sildid:

Meie laboris testime mehitamata õhusõidukeid (DRON) määruse (EL) 2019/945 nõuetele vastavuse osas.

Samuti võtame arvesse raadioseadmete direktiivist (RED) - 2014/53/EL ja masinadirektiivist (MD) - 2006/42/EÜ tulenevaid vajalikke katseid.

Edukalt läbitud katsete põhjal väljastame kinnituse drooni vastavuse kohta esitatud nõuetele - kuni teavitatud asutusi käsitlevate määruste jõustumiseni: vastavustõendamisdokument ja pärast nimetatud määruste jõustumist: ELi tüübihindamistõendid.

Tootjad ja importijad on teretulnud koostööle.