III 2018

Tagi:

ICR Polska została jednostką notyfikowaną w zakresie dyrektywy RED (2014/34/EU) dot. urządzeń radiowych.