Maszyny

Wykonujemy wszechstronne badania maszyn, w tym wymienionych w Załączniku IV Dyrektywy 2006/42/WE. Badania przeprowadzamy w akredytowanym laboratorium lub – w przypadkach uzasadnionych np. wymiarami badanych maszyn – w siedzibie Klienta.

LVD, EMC i RED

Badania urządzeń elektrycznych i elektronicznych wykonujemy w naszym akredytowanym laboratorium zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywami LVD, EMC oraz RED. Badamy zarówno sprzęt powszechnego użytku, jak i elementy automatyki, systemy pomiarowe lub wyroby medyczne.

Wyroby medyczne

W naszym akredytowanym laboratorium wykonujemy badania elektronicznych i elektrycznych urządzeń medycznych zgodnie z normami serii EN 60601 oraz EN 80601.

Wyroby Ex przeznaczone do pracy w atmosferze wybuchowej

W naszym akredytowanym laboratorium wykonujemy badania potwierdzające zgodność z wymaganiami dyrektywy ATEX oraz wymaganiami norm europejskich EN i międzynarodowych IEC/ISO dla wyrobów elektrycznych i nieelektrycznych oraz systemów ochronnych przeznaczonych do pracy w atmosferach potencjalnie wybuchowych.